Педикюр и его значениеПедикюр и его значение

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS je plně pojištěna u dle zák. 159/99 Sb. a rovněž má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Téměř 20 let s Vámi! MORAVIAHOTEL.cZ www.moraviahotel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Jeden ze čtrnácti českých krajů, Moravskolezský kraj se sídelním měs- tem Ostravou, je nepochybně velmi atraktivní oblastí, která má ná- vštěvníkům co nabídnout. Zajímavostí je, že má třetí nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů a po Praze nejvyšší hustotu zalidnění, vysoce převyšující republikový průměr. Na území kraje působí kromě husté sítě základních a středních škol také 4 významné univerzity. Kraj má velmi dobrou dostupnost jak autem (dálnice D47), tak i vlakem či letadlem (leteckou dopravu zabezpečuje mezinárodní letiště v Moš- nově, druhé největší letiště v ČR, jehož délka přistávací dráhy 3600 m umožňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení). I když je Moravskoslezský kraj spojován především s průmyslovým Ostrav- skem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, např. CHKO Beskydy (největší CHKO v Česku), Jeseníky s nejvyšším bodem kraje vrcholem Praděd a Poodří, dále celá řada kulturních a historických atraktivit, wellness zařízení, lázní a možností odpočinku. Vydejte se na putová- ní po stopách známých osobností, navštivte muzea a galerie nebo se přeneste do dávných dob hradů a zámků. K ubytování si můžete vy- brat podle Vašich potřeb z rozmanité nabídky apartmánů, penzionů a hotelů se širokou škálou služeb. Všude Vás přivítají příjemní a usmě- vaví lidé. Moravskoslezský kraj je proslulý dobrým jídlem, kvalitním pivem a domácí pálenkou. Tradiční regionální kuchyně a zvyky zdej- ších lidí společně se zážitky z cest ve Vás vyvolají touhu vrátit se zpět a okusit další nepoznané kouty. Kraj charakterizuje nabídka, ve které dominují tři nejdůležitější komponenty spokojeného pobytu: příroda, kultura a dobrodružství. Je jen na Vás, zda si naši nabídku ověříte a na nás, abyste se co nejčastěji vraceli! Moravskoslezský kraj - Beskydy Один из четырнадцати чешских краев, Моравско-Силезский край с краевым центром - городом Острава, бесспорно является очень привлекательной областью, которой есть что предложить посетителям. Интересно то, что край стоит на третьем месте в республике по количеству жителей и на втором месте после Праги по плотности населения, которая намного превышает среднее значение по стране. На территории края кроме густой сети начальных и средних школ имеется 4 крупных университета. Край хорошо доступен как на автомобиле (автомагистраль D47), так и поездом или на самолете (авиационные перевозки обеспечивает международный аэропорт в Мошнове, второй по величине в ЧР, посадочная полоса которого длиной 3600 м позволяет совершать здесь посадку самолетам всех категорий без ограничений). Несмотря на то, что Моравско-Силезский край ассоциируется прежде всего с промышленным регионом Остравы, в нем можно найти и такие ценные области природы, как Региональный ландшафтный заповедник Бескиды (крупнейший РЛЗ в Чехии), Йесеники с самой высокой горой края Прадед, Поодрие, а также целый ряд культурных и исторических достопримечательностей, велнесс-объектов, курортов и мест для отдыха. Отправьтесь с нами в путешествие по стопам известных людей края, посетите музеи и галереи или перенеситесь в старинные времена крепостей и замков. Из разнообразного предложения апартаментов, пансионатов и отелей с широкой шкалой предоставляемых услуг Вы сможете найти проживание по своему вкусу. Вас везде встретят милые и улыбающиеся люди. Моравско-Силезский край прославился хорошей кухней, качественным пивом и домашними крепкими напитками. Традиционная региональная кухня и обычаи местных жителей вместе с впечатлениями от путешествия вызовут у Вас желание однажды вернуться сюда и познакомиться с непознанными местами. Предложение проживания в нашем крае характеризуется тремя важнейшими компонентами − природа, культура и приключения. Мы сделаем все возможное, чтобы Вам у нас понравилось, и Вы постоянно возвращались к нам! cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Pardubice

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Vážení přátelé lázeňství/cestovního ruchu, dovoluji siVás pozvat do moravskoslezských lázní za účelem poznání jejich jedinečných preventivních a léčebných účinků. Lázně nabízejí nejrůznější léčebné programy i wellness jako prevenci. Můžete si vybrat z pestré nabídky programů lázní Darkov, Karlova Studánka a Klimkovice. Každé z těchto lázeňských míst je něčím zajímavé. Lázně Darkov disponují vlastním přírodním léčivým zdrojem, jodobromovou solankou, což je ve spojení s moderní rehabilitací kombinace účinné léčby. Léčí se zde zejména pohybová a nervová ústrojí, dále oběhová ústrojí a popáleniny. Mimo jiné lázně nabízí relaxační pobyty s možností využití wellness centra vybaveného bazény, saunami, masáží, koupelí i populárním poláriem. Karlova Studánka je proslulým lázeňským horským městečkem s krásným přírodním okolím. Pro svou výhodnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka ideálním místem pro léčbu dýchacích cest. Lázně se specializují především na nemoci onkologické, vysokého krevního tlaku a onemocnění cév. Souběžně se zdeléčíipohybovénemoci.Návštěvnícimajíkdispozicimimojinésolnoujeskyni,bazénseslanouvodou, vibrosaunu,finskousaunuitepidarium.Kpřírodnímléčivýmzdrojůmpatříminerálnívodaapřírodníoxid uhličitý. Sanatoria Klimkovice se skládají ze dvou léčebných areálů umístěných v půvabné přírodní scenérii. Klim- kovice jsou moderně zařízené lázně, které se orientují na léčbu pohybových, neurologických a gynekolo- gickýchindikací.Základemveškeréléčbyjejodobromovásolanka.Lázněnabízejířaduprocedur-cvičení v bazénu i na speciálních přístrojích, koupele, ergoterapii a mnoho dalších. Lázeňské areály mají pro hosty připraveny doplňkové volnočasové aktivity, např. výlety, koncerty a jiné zábavné programy.V okolí lázní se nacházejí lákavé přírodní, kulturní i technické atraktivity, které vás se- známí s historií i současností našeho kraje. Věřím, že i vy si vyberete lázeňskou dovolenou v našem kraji. Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Úvodní slovo Уважаемые поклонники санаторно-курортного отдыха и туризма! ЯимеючестьпригласитьВаснакурортыМоравско-Силезскогокрая,чтобыВысмоглиознакомитьсясихуникальнымпрофилактическимицелебным действием. СПА предлагают как разнообразные лечебные программы, так и велнесс-программы в качестве профилактики. Вы можете выбрать подходящую программу из широкой шкалы предложений санаторно-курортных комплексов Дарков, Карлова Студанка и Климковице. Каждый из перечисленных курортных городов имеет свою «изюминку». Санаторно-курортный комплекс Дарков располагает собственным природным целебным ресурсом – йодобромной рапой, которая в сочетании с современными методами физиотерапии и реабилитации оказывает эффективное лечебное действие. Здесь лечат в первую очередь опорно- -двигательный аппарат и неврологические заболевания, систему кровообращения и ожоги. Санаторно-курортный комплекс предлагает также курсовки по программе релаксации с возможностью использования велнесс-центра, оборудованного бассейнами, саунами, массажными, лечебными ваннами и популярной крио-камерой. Карлова Студанка – знаменитый горный курортный городок с прекрасными окрестностями и великолепной природой. Благодаря выгодному географическому положению и целебному климату, Карлова Студанка – идеальное место для лечения заболеваний дыхательных путей. Курорт специализируется в первую очередь по лечению онкологических заболеваний, высокого давления и сосудистых заболеваний. Параллельно здесь лечатся и заболевания опорно-двигательного аппарата. В распоряжении посетителей, в частности, соляная пещера, бассейн с соленой водой, вибросауна, финская сауна и тепидарий. К природным целебным ресурсам относится минеральная вода и натуральный углекислый газ. СПА Климковице состоит из двух лечебных корпусов, окаймленных живописной природой. СПА Климковице – современно оборудованный санаторно-курортный комплекс, ориентированный на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, неврологических и гинекологических заболеваний. Все лечебные программы разработаны с использованием йодобромной рапы. СПА предлагает целый ряд процедур – занятия лечебной физкультурой в бассейне и на специальных тренажерах, ванны, эрготерапию и многие другие. В санаторно-курортных комплексах для отдыхающих подготовлены дополнительные мероприятия, которые могут скрасить свободное время, например, экскурсии, концерты и другие развлекательные программы. В окрестностях курорта находятся интересные достопримечательности природные, культурные и технические, которые познакомят Вас с историей и современностью нашего края. Хочется верить, что и Вы выберете для себя санаторно-курортный отдых в нашем крае! Мирослав Новак гетман Моравско-Силезского края strana 1Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Čeladná – horský hotel Čeladénka 2 Čeladná – hotel Prosper 5 Čeladná – Miura hotel 6 Klimkovice – Sanatoria 7 Ostravice – hotel Odra 8 Ostravice – Beltine Forest hotel 9 Ostravice – hotel Sepetná 10 Ostravice - penzion Sluníčko 11 Ostravice – hotel Zlatý Orel 12 Velké Karlovice – resort Valachy – Spa hotel Lanterna 13 Velké Karlovice – resort Valachy - hotel Horal 14 Velké Karlovice - hotel Galik 15 Nýdek – penzion Ovečka 16 Rožnov p. Radhoštěm – hotel Relax 17 Rožnov p.Radhoštěm – hotel Eroplán 18 Rožnov p.Radhoštěm – wellness resort Energetic 19 Horní Bečva – hotel Duo 20 Horní Bečva – hotel Mesit 21 Horní Lomná – wellness hotel Pod Kyčmolem 22 Horní Lomná – hotel Excelsior 23 Dolní Lomná – penzion U Studánky 24 Písek u Jablunkova – wellness hotel Bahenec 25 Mosty u Jablunkova – hotel Grůň 26 Vendryně – hotel Vitality 27 Malenovice – hotel Petr Bezruč 28 Trojanovice – hotel Ráztoka 29 Trojanovice – hotel Troyer 30 Hukvaldy – hotel Hukvaldy 31 Obsah katalogu

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Horský hotel Čeladénka Nový horský hotel Čeladénka – tradice se vrací! Hotel Čeladénka naleznete na samém konci malebné obce Čeladná, na úpatí hory Smrk v nádherné pří- rodě Chráněné krajinné oblasti Beskydy ve výšce 590 m n.m. Hotel je po kompletní rekonstrukci. Součástí areálujehotel,lesnílázně,bungalovyatřihorskédomy.Vokolíhoteluserozprostírajíhustélesyapodním protéká stejnojmenná říčka - Čeladénka. Historie hotelu sahá do roku 1932 a citlivá rekonstrukce tohoto mimořádného hotelu a komplexu Vám rozhodně učaruje. Rovněž Vás zaujme upravené a pečlivě udržované okolní prostředí, krásné trávníky s květinovou výsadbou, výhled na zalesněné vrcholky hor, jedinečná poloha. Rozhodně můžete očekávat klidné komfortní ubytování a skvělé gastronomické služby zaručující ideální podmínky pro příjemně strá- vený pobyt. Nabízíme Vám různorodé pobyty: rodinné rekreace, víkendové pobyty, wellness balíčky, firemní akce, ja- zykové pobyty, sportovní soustředění, svatby apod. Součástí nabízených služeb je také jedinečná nabídka „Lesních lázní“ (relaxační program, masáže, relaxace ve vířivé vaně, sauna apod.). Součástíhotelujerestaurace,nočníbar,venkovnírestaurace,kongresovádvorana,lesnílázně-samostatné wellness centrum. Vize a cíle: filozofií horského hotelu Čeladénka je vytvořit příjemné místo pro setkávání lidí za účelem odpočinku a relaxace, ale také zábavy a poznávání nových míst. Předpokladem je indi- viduální přístup ke každému hostu. Pečlivě dohlížíme na celkový průběh a sledujeme potřeby a přání našich zákazníků. Chceme i nadále vkusně a citlivě upravovat a dotvářet vzhled hotelu a okolí tak, aby bylo v souladu s přírodou. Poloha: hotel se nalézá v lesnatém údolí sevřeném vysokými hřebeny známých beskydských vrcholů Smrk (1276 m) a Kněhyně (1257 m) jižně od podhorské obce Čeladná. Poloha hotelu je ideální z hlediska podnikání mnoha zajímavých výletů (Lysá hora, Pustevny, Radhošť, Čertův mlýn). Nedaleko hotelu se nachází 27 jamkové golfové hřiště Čeladná a v sousedství i golfové hřiště Ostravice. Ubytování: Hlavní budova - nově zrekonstruované pokoje s vlastním soc. zařízením, TV. Zděné bungalovy – komfortně 7 vybavených bungalovů. Bungalov se skládá ze dvou sa- mostatných pokojů, vlastní soc. zařízení, TV, terasa, vlastní krb, ideální pro rodinu s dětmi. Horské domy – zcela samostatně nově postavené tři domy v horském stylu. Každý dům má své sociální zařízení, TV a garáž. Stravování: formou snídaně, polopenze nebo ALL INCLUSIVE. Čeladná - Připravujeme pro Vás v roce 2014 strana 2 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Lesní lázně - wellness Bungalov Ilustračnífotografie NOVÝ HOTEL

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Горный отель «Čeládenka» Новый горный отель «Čeladénka» - традиции возвращаются! Отель «Čeládenka» расположен на самом краю живописного населенного пункта Челадна, у подножия горы Смрк в прекрасной природе Регионального ландшафтного заповедника Бескиды на высоте 590 м над у.м. Отель недавно был комплексно реконструирован. В комплексотелявходятсамотель,леснойкурорт,бунгалоитригорныхдома.Вокрестностях отеля простираются густые леса, а под ним протекает одноименная речка – Челаденка. Историяотеляначаласьв1932г.,апрофессиональнаяреконструкцияэтогонеординарного объекта и комплекса очарует Вас. Вам обязательно понравится ухоженная и заботливо содержащаяся окружающая отель территория, прекрасные газоны с цветочными клумбами, виды покрытых лесами горных вершин, уникальное расположение. Несомненно, здесь Вас ждет спокойное комфортабельное проживание и прекрасные гастрономические услуги, гарантирующие идеальные условия для приятного проведения времени. Мы предлагаем Вам различные виды программ проживания: семейный отдых, проживание на уикенд, велнесс-пакеты, корпоративные мероприятия, проживание с изучением языков, проведение спортивных сборов, свадеб и т.д. В предложение услуг входят также уникальные услуги «Лесного курорта» (релакс-программа, массаж, релаксация в джакузи, сауна и т.д.). В отеле имеется ресторан, ночной бар, летний ресторан, конференц-зал, лесной курорт – отдельный велнесс-центр. Мечты и цели: философия горного отеля «Čeládenka» направлена на создание приятного места для встреч людей с целью отдыха и релаксации, развлечений и познания новых мест. Это обеспечивается индивидуальным подходом к каждому гостю отеля, мы тщательно отслеживаем потребности и пожелания наших заказчиков. Мы хотим и в дальнейшем стильно и со вкусом украшать наш отель и его территорию в гармонии с окружающей природой. Расположение: отель находится в лесной долине, окруженной высокими гребнями известных бескидских вершин Смрк (1276 м) и Кнегине (1257 м) на юг от подгорного населенного пункта Челадна. Расположение отеля идеально с точки зрения проведения различных интересных походов (Лыса гора, Пустевны, Радгошть, Чертув млин). Недалеко от отеля находится 27-луночное поле для гольфа «Čeladná», а рядом с ним поле для гольфа «Ostravice». Проживание: Главное здание - недавно реконструированные номера с собственными санузлами, телевизор. Кирпичные бунгало – 7 комфортабельно оборудованных бунгало. Бунгало состоит из двух отдельных комнат с собственным санузлом, телевизором, террасой и камином – это идеальное место для семейного отдыха с детьми. Горные дома – отдельные новостройки трех домов в горном стиле. Каждый номер имеет собственный санузел, телевизор и гараж. Питание: в виде завтрака, полупансиона или ALL INCLUSIVE. Čeladná Rozlehlá obec Čeladná leží v údolí řeky Čeladénka v samém srdci Moravskoslezských Beskyd. K vý- znamným architektonickým památkám patří klasicistní kostel Sv. Jana Nepomuckého. V obci se nachází největší golfové hřiště v ČR – Prosper Golf Resort Čeladná. Od roku 2009 je Čeladná místem, kde se každoročně koná nejvýznamnější golfová událost ve střední a východní Evropě, gol- fový turnaj ze série PGA European Tour. V obci je rovněž možno využít tenisových kurtů či kryté jízdárny. V zimě jsou na golfovém hřišti protahovány tři běžecké stopy pro klasický styl o délce 2km, 3km a 5km. Lyžaři i příznivci snowboardu mohou využít lyžařského areálu Kocianka. strana 3Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz Челадна Населенный пункт Челадна лежит в долине реки Челаденка в самом сердце Моравско- -Силезских Бескид. К местным достопримечательностям архитектуры относится костел св. Яна Непомуцкого в стиле классицизм. В населенном пункте находится самое большое поле для гольфа в ЧР – «Prosper Golf Resort» Челадна. С 2009 г. Челадна является местом, где ежегодно проводится крупнейший гольфовый турнир Центральной и Восточной Европы серии PGA European Tour. В населенном пункте можно воспользоваться также теннисными кортами или крытым ипподромом. В зимнее время года на поле для гольфа прокладываются три трассы для бега на лыжах классическим стилем длиной 2 км, 3 км и 5 км. Лыжники и любители сноубординга могут посетить лыжный курорт «Kocianka».

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Čeladná - Připravujeme pro Vás v roce 2014 strana 4 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Nový horský hotel Čeladénka – tradice se vrací!

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Prosper» Расположение: современный отель расположен посреди прекрасной природы Регионального ландшафтного заповедника Бескиды, которая произведет на Вас большое впечатление. Известный населенный пункт Челадна предложит Вам много возможностей использования свободного времени, прежде всего благодаря пестрой сети обозначенных туристических трасс, велосипедных дорожек и полей для гольфа в недалеких и отдаленных окрестностях. Проживание: одноместные и двухместные номера или апартаменты предлагаютклиентамвысокийстандартпроживания.Всеномераоборудованы собственными санузлами, мини-баром, балконом и WiFi подключением. Питание: в виде завтрака, полупансиона или ALL INCLUSIVE. В отеле имеется ресторан, пивная и кондитерская с собственным производством кондитерских изделий и выпечки. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, сад, прокат горных велосипедов, корты для тенниса и сквоша, парковка при отеле, большой парк с детской игровой площадкой. Услуги: велнесс-комплекс – обогреваемый крытый бассейн в греческом стиле, инфра- и биосауна, парная кабина, массажный кабинет, массажная кушетка Ceragem, вирпул, солярий, фитнесс, тибетские ванны с травами, центр красоты (маникюр, педикюр, парикмахерская), скандинавская ходьба. Hotel Prosper Poloha: moderní hotel je umístěn uprostřed překrásné přírody Chráněné krajinné oblasti Bes- kydy, která siVás okamžitě podmaní. Proslulá obec ČeladnáVám nabízí širokou škálu možností jak využít volný čas, zejména díky pestré síti značených turistických tras, množství cyklostezek a nabídce golfových hřišť v blízkém i širším okolí. Ubytování: jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje či apartmány nabízí klientům vysoký stan- dard ubytování. Všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, minibarem, balko- nem aWiFi připojením. Stravování: snídaně, polopenze či plná penze. Součástí hotelu je restaurace, pivnice a cukrárna s vlastní výrobou zákusků a pečiva. Vybavenost:recepce,restaurace,zahrada,půjčovnahorskýchkol,tenisovéasquashovékurty, hotelové parkoviště, prostorná zahrada s dětskými prolézačkami. Služby: wellness areál - vyhřívaný krytý bazén v řeckém stylu, infa a bio sauna, parní kabina, masáže, masážní lehátko Ceragem, whirlpool, solárium, fitness, tibetské lázničky s bylinkami, beauty centrum (manikúra, pedikúra, kadeřnictví), nordic walking. strana 5Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Miura hotel Отель «Miura» Расположение: современный вневременной Art&Design отель расположен на территории PGA гольф-центра Челадна. В более широких окрестностях отеля можно найти еще 3 поля для игры в гольф. Отель был награжден несколькими республиканскими и международными премиями в области архитектуры и дизайна. В отеле разместилось уникальное произведение скульптора Давида Черного «Кубоиды», а также произведения всемирно известных художников. Проживание: отель предлагает проживание в номерах DeLuxe, junior suite и Miura suite. Все номера расположены на южной стороне с видом на поле для гольфа. В номерах имеются WiFi подключение, 42“ LCD спутниковое телевидение с будильником и часами, мини-бар, сейф. Все помещения отеля оборудованы безбарьерным доступом. Питание: завтрак в виде буфета. Возможность обеспечения обедов и ужинов в известном местном ресторане. Услуги: Отель «Miura Spa» представляет собой сочетание современного дизайна, оборудования высочайшего класса и контакта с природой. На территории СПА можно посетить сауну, бассейн, relax room и 2 массажных кабинета. С собственного аэродрома для вертолетов за плату клиенты могут совершить обзорные полеты на вертолете для 3-4 лиц, по желанию предлагаются другие полеты и услуги. За плату работает прокат и хранение инвентаря для гольфа, прокат и хранение велосипедов, включая детские, в зимний период прокат и хранение горных и беговых лыж. Čeladná strana 6 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Poloha: moderní nadčasový Art&Design hotel se nachází v areálu PGA golfového resortu Čeladná.V širším okruhu hotelu se nacházejí další 3 golfová hřiště. Hotel je držitelem domácích a mezinárodních ocenění za architekturu a design. Součástí hotelu je unikátní dílo Davida Černého Krychloidi, v hotelu rovněž naleznete díla vy- hlášených světových umělců. Ubytování: hotel nabízí ubytování v DeLuxe pokojích, junior suite a Miura suite. Všechny pokoje jsou situovány na jižní stranu s výhledem na golfové hřiště. Na pokojích je k dispozici WiFi připojení, 42“ LCD SAT TV s vestavěným budíkem a hodinami, minibar, trezor. Do všech prostor hotelu je zajištěn bezbariérový přístup. Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost zajištění obědů a večeří ve vyhlášené místní restauraci. Služby: Miura Spa představuje spojení moderního designu, špičkového vybavení a kontaktu s přírodou. Součástí Spa areálu je vodní a saunová část, relax room a 2 masážní místnosti. Vlastní hotelový heliport nabízí za poplatek vyhlídkové lety vrtulníky pro 3-4 osoby, další pře- lety a služby na přání. Zapoplatekpůjčovnaaúschovnagolfovéhovybavení,půjčovnaaúschovnakolvčetněkolpro děti, v zimním období půjčovna a úschovna sjezdových lyží a běžek.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Klimkovice Město Klimkovice se nachází v těsné blízkosti Ostravy a je se svými více než 4 000 obyvateli roz- víjejícím se městem s cílem přizpůsobit se úrovni lázeňských měst. Zdejší Sanatoria Klimkovice jsou vyhledávána zejména pro léčbu pohybových, neurologických a gynekologických indikací. V širším okolí Klimkovic se nachází mnoho výletních cílů, např. zřícenina hradu Starý Jičín, zámek Hradec nad Moravicí, hrad Helfštýn, jeskyně Šipka a další. Климковице Город Климковице находится недалеко от Остравы, в нем проживает около 4 000 жителей, городок развивается и в перспективе достигнет уровня известного курортного города. Здешние Санатории Климковице популярны, прежде всего, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, неврологических и гинекологических заболеваниях. В окрестностях Климковиц находится много интересных мест для экскурсий, например, руины крепости Стары Йичин, замок Градец над Моравици, крепость Гельфштын, пещера Шипка и много других. «Sanatoria Klimkovice» Расположение: курортная территория санатория «Klimkovice» расположена в лесистой местности у подножия Низкого Йесеника в прекрасной природе с видаминапанорамуБескид.Курортнаходитсявсегов10кмоткраевогоцентра Острава и в 3 км от центра города Климковице. Комплекс курорта состоит из курортной лечебницы, хозяйственных построек и парковых территорий. Проживание: обеспечено в двух лечебных домах. Лечебный дом A состоит из трех частей – гостиничной, лечебной и ресторанной. Шестиэтажный объект полностью оборудован безбарьерным доступом, здесь работают 4 лифта. На территории курортного дома находится курортная колоннада, ресторан и бар. Курортный дом B используется для лечения и проживания детей. Здесь расположенынетолькозонапроживания,леченияипитания,ноиспециальная школа, детский сад, игровые кабинеты, театральный зал и реабилитационный бассейн. Здание полностью безбарьерное. Питание: завтрак, полупансион или полный пансион. Услуги: территория отеля оборудована для занятий различными видами спорта и отдыха. Здесь находятся ванны Присница для верхних и нижних конечностей, в летние месяцы открыты наружные теннисные корты, мини- -гольф,спортивнаяплощадка,наружныйдетскийуголок,панорамныйбинокль и амфитеатр. На территории курорта также расположен безбарьерный Лесной парк, который является идеальным местом для отдыха, прогулок и детских игр. В Лесном парке находятся скамейки для отдыха, путешественники смогут отдохнуть в беседке, здесь же стоит специальная релаксационная пирамида, а дети, конечно же, оценят игровые интерактивные деревянные элементы. Лечебный велнесс: санатории предлагают широкую палитру лечебных велнесс-процедур – бассейн с соленой йодно-бромной водой (до 8 человек), финскую сауну, парную сауну, массажный душ. Sanatoria Klimkovice Poloha: lázeňský areál Sanatoria Klimkovice se rozkládá v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku, v krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd. Lázně jsou vzdáleny pouhých 10 km z kraj- ského města Ostrava a 3 km z centra města Klimkovice. Komplex lázeňského areálu tvoří dvě lázeňské léčebny,hospodářskýavenkovníareál. Ubytování:jezajištěnovedvouléčebnýchdomech. LázeňskýdůmAdisponujeubytovací,stravovacíiléčebnoučástí.Pětipatrovýobjektjeplněbezbariérový ajevybavenčtyřmivýtahy.Vareálulázeňskéhodomusenacházítakélázeňskákolonáda,restauraceabar. Lázeňský dům B je využíván pro léčení a pobyt dětských klientů. Nachází se zde nejen ubytovací, stra- vovací a léčebná část, ale také jídelna, speciální škola, mateřská školka, herny, divadelní sál a rehabilitační bazén.Budovajeplněbezbariérová. Stravování:snídaně,polopenzečiplnápenze. Služby: venkovní areál nabízí široké možnosti sportovního vyžití a relaxace. Součástí areálu jsou Priessnitzovy venkovní koupele pro horní a dolní končetiny, v letních měsících venkovní tenisové kurty, minigolf, hřiště, venkovní dětský koutek, panoramatický dalekohled a amfiteátr. V areálu lázní se rovněž nachází bezbariérový Lesní park, který je ideálním místem pro odpočinek, procházky i dětské hry. Lesní parkjevybavenlavičkami,provýletníkysloužíaltánsposezením,proodpočinekspeciálnírelaxačnípyra- midaadětijistěocenímnohéhracíainteraktivnídřevěnéprvky. Léčebný wellness: sanatoria nabízí širokou škálu léčebného wellness – vstup do slaného jodobromové- hobazénku(ažpro8osob),finskásauna,parnísauna,masážnísprcha. strana 7Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Klimkovice

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Odra Отель «Odra» Poloha: hotel je situován v obci Ostravice, jež patří k vyhledávaným výletním cílům díky množství turistických stezek. Největší místní chloubou jsou unikátní dřevěné stavby, zejmé- na Bezručův Srub, který se nachází v části Hamrovice. Ubytování: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a apartmány. Všechny pokoje jsou vybaveny Sat-TV, centrálním videem a rádiem. Stravování:plnápenze–snídaněrozšířenákontinentální,obědavečeřesvýběremzmenu. Stravování je zajištěno v hotelové restauraci. Vybavenost: v hotelu se nachází recepce, denní a noční bar, restaurace, terasa. Součástí hotelu je kulečník, minigolf, ruské kuželky a venkovní stolní tenis, půjčovna skútrů, krytá střelnice, dětské hřiště. Možnost zapůjčení stolních her. Služby: hotel disponuje rozsáhlým relaxačním zázemím – podvodní masáže, vířivky pro horníadolníkončetiny,perličkovéahydromasážnívany,lymfodrenáže,parafínovéobklady, klasické masáže, inhalace, elektroléčba, magnetoterapie, fitness centrum, bazén s vířivkou, protiproudem a masážními tryskami, finská sauna, bio sauna, sauna s krbem na dřevo, su- chá sauna, venkovní bazén s vířivkou, bylinná parní lázeň, solná a eukalyptová parní lázeň, solná odpočívárna, tepidárium, zážitkové sprchové boxy, hydromasážní whirlpool. Расположение: отель расположен в населенном пункте Остравице, который является популярным туристическим местом благодаря множеству проходящих здесь туристических маршрутов, местные жители гордятся уникальными деревянными строениями, прежде всего рубленым домиком поэта Безруча, который находится в части города, называемой Гамровице. Проживание: двухместные и трехместные номера и апартаменты. Все номера оснащены спутниковым телевидением, видеорекордером и радио. Питание: полный пансион – завтрак расширенный континентальный, обед и ужин по выбору из меню. Питание осуществляется в ресторане отеля. Оснащение отеля: в отеле находится ресепшн, дневной и ночной бары, ресторан, терраса. В отеле можно воспользоваться бильярдом, мини-гольфом, сыграть в русские городки и наружный настольный теннис, здесь есть пункт проката мотороллеров, крытый тир, детская игровая площадка. Возможность проката настольных игр. Услуги: отель предоставляет много возможностей для релаксации и отдыха – подводный массаж, джакузи для верхних и нижних конечностей, жемчужные и гидромассажные ванны, лимфодренаж, парафиновые обертывания, классический массаж, ингаляции, электролечение, магнитотерапия, фитнесс- -центр,бассейнсвихревымитоками,противотокомимассажнымифорсунками, финская сауна, био-сауна, сауна с камином для дерева, сухая сауна, наружный бассейн с джакузи, парная с травами, соляная и эвкалиптовая парные, соляная зона отдыха, тепидарий, душевые кабины, гидромассажный вирпул. Ostravice strana 8 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Ostravice Obec Ostravice se nachází v Moravskoslezském kraji, rozkládá se na březích stejnojmenné řeky po obou stranách moravsko-slezské hranice a je považována za vstupní bránu do Beskyd. Obec je ideálním výchozím bodem pro horskou turistiku díky blízkým vrcholům Lysá hora a Smrk. Z nedalekého Frýdlantu nad Ostravicí vede do obce železnice. Остравице Населенный пункт Остравице находится в Моравско-Силезском крае, он расположен на берегах одноименной реки по обеим сторонам Моравско-Силезской границы и считается входными воротами Бескид. Населенный пункт, благодаря близким вершинам Лысая гора и Смрк, является идеальным исходным пунктом для горного туризма. Из недалеко расположенного Фридланта в Остравице ведет железная дорога.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Beltine Forest» Расположение: недавно реконструированный четерехзвездочный отель расположен в Моравско-Силезских Бескидах на склоне горы Смрк, в горной деревеньке Остравице. Отель предлагает посетителям прекрасные виды на долину Остравице и, прежде всего, на доминанту Бескид – Лысую гору. Проживание: современные двухместные номера оснащены мини мини- -баром, LCD телевизором, сейфом и телефоном. WiFi в цене путевки. Парковые апартаменты служат для проживания 4 человек, апартаменты состоят из 2 отдельных спален, ванной комнаты с массажным душевым уголком и террасы. В апартаментах имеется LCD телевизор, телефон, WiFi подключение к интенету и сейф. Парковый апартамент в стиле люкс «Honeymoon garden» оснащен джакузи и кроватями с балдахином, WiFi в цене путевки. Питание: завтрак в виде буфета. Питание методом «À la carte» или полупансиона с выбором из меню. В распоряжение гостей предоставляется панорамный ресторан отеля и стильный ресторан «Koliba». Услуги: неограниченный доступ в велнесс отеля (в случае проживания в парковых апартаментах за доплату) – обогреваемый внутренний бассейн с вихревыми массажными форсунками, финскую сауну, парная сауна с травами, тепидарий, ванны Кнейпа, многоточечный массажный душ, арома- -тропический дождь, охлаждающий туман, ледяной массаж). Обогреваемый наружный бассейн работает с мая по сентябрь, только для гостей отеля «Belti- ne». Прокат горных велосипедов и палок для скандинавской ходьбы. Парковка бесплатно на собственных участках. Hotel Beltine Forest Poloha: nově zrekonstruovaný čtyřhvězdičkový hotelový resort se nachází v Moravskoslez- ských Beskydech na úbočí hory Smrk, v horské obci Ostravice. Hotel nabízí nádherné výhledy na údolí Ostravice a především na dominantu Beskyd - Lysou horu. Ubytování: moderně vybavené dvoulůžkové pokoje vybavené minibarem, LCD TV, trezorem a telefonem.WiFi v ceně poukazu. Zahradní apartmány slouží k ubytování 4 osob, v apartmánech se nachází 2 samostatné ložni- ce, koupelna s masážním sprchovým koutem a terasa. Součástí apartmánů je LCDTV, telefon, WiFi připojení a trezor. Luxusní zahradní apartmán„Honeymoon garden“ je vybaven vířivou vanou a postelí s nebesy, WiFi v ceně poukazu. Stravování:snídaněformoubufetu.Stravováníformou„Àlacarte“nebopolopenzesvýběrem z menu. Hostům je k dispozici panoramatická hotelová restaurace a stylová restaurace Koliba. Služby:neomezenývstupdohotelovéhowellness(vpřípaděubytovánívzahradníchapartmá- nech za příplatek) – vyhřívaný vnitřní bazén s vířivkou a masážními tryskami, finská sauna, par- ní bylinková sauna, tepidárium, Kneippovy lázně, vícebodová masážní sprcha, aroma-tropický déšť, chladící mlha, vědro, ledová masáž). Vyhřívaný venkovní bazén v provozu květen – září, k dispozici pouze hostům hotelového resortu Beltine. Možnost zapůjčení horských kol či holí na NordicWalking. Parkování zdarma na vlastních pozemcích. strana 9Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Sepetná Отель «Sepetná» Расположение: горный отель лежит в долине Сепетного ручья на склоне Лысой горы, королевы Моравско-Силезских Бескид. Отель относится к Рекреационному центру «Сепетна», в который входят пенсион «Sluníčko», бунгало и «Relaxcentrum». Проживание: в двухместных номерах и апартаментах предоставляется возможность установки дополнительных спальных мест, мансардные номера в стиле LUX standard с джакузи. Бунгало находятся над отелем и предназначены прежде всего для семейного отдыха и для клиентов, предпочитающих приватность и виды на окружающую природу. Все номера и бунгало оборудованы собственным санузлом, феном, мини-баром и LCD телевизором. WiFi в цене путевки. Питание: завтрак – шведские столы. За доплату возможность покупки полупансиона или полного пансиона. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, бар, лифт, 6 залов для организации лекций на 20-250 человек, детский уголок. В отеле расположен стильный ресторан «Valašská koliba» с камином, овечками возле бара и террасой, с которой дети могут по тобоггану спуститься на детскую игровую площадку у отеля. В отеле имеется оборудование для игры в боулинг. Услуги: в непосредственной близости от отеля находится Релаксцентр. С отелем «Sepetná» его соединяет коридор, по которому проживающие гости могут дойти к его аттракционам. Посетители «Sepetné» могут воспользоваться крытым бассейном из нержавеющей стали, вихревыми ваннами, парной кабиной, финской сауной, пузырящейся лавкой, массажными форсунками, детским бассейном с водяной стеной, водяной качалкой, солярием. Релаксцентр открыл новый спортивный зал с двумя кортами для бадминтона, стенкой для лазанья, тренажером различных видов спорта, а также крытый тобогган, жемчужные ванны, массаж с комнатой отдыха и прекрасными видами Бескид. В летнее время года работает пункт проката горных велосипедов, самокатов сегвей, обозревательных машинок и электрических самокатов. Ostravice strana 10 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Poloha:horskýhotelležívúdolíSepetnéhopotokanaúpatíLyséhory,královnyMoravskoslez- ských Beskyd. Hotel je součástí Rekreačního centra Sepetná, které tvoří také penzion Sluníčko, bungalovy a Relaxcentrum. Ubytování: dvoulůžkové pokoje a apartmá s možností dvou přistýlek, podkrovní pokoje LUX standardusvířivkami.Bungalovysenacházínadhotelemajsouvhodnépředevšímproro- dinnou dovolenou a klienty preferující soukromí a výhledy do okolí.Všechny pokoje a bunga- lovy jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, fénem, minibarem a LCDTV.WiFi v ceně poukazu. Stravování: snídaně – švédské stoly. Za příplatek možnost dokoupení polopenze nebo plné penze. Vybavenost: recepce, restaurace, bar, výtah, 6 školících sálů s kapacitou 20 -250 osob, dětský koutek. Součástí hotelu je stylová restaurace Valašská koliba s krbem, ovečkami u baru a tera- sou, ze které se mohou děti sklouznout toboganem až na hotelové dětské hřiště. V hotelu se nachází bowling. Služby: v bezprostřední blízkosti hotelu se nachází Relaxcentrum. S hotelem Sepetná jej spo- juje koridor, ubytovaní hosté se k jeho atrakcím dostanou„suchou nohou“. Návštěvníci Sepet- né mohou využít krytý nerezový bazén, vířivku, parní kabinu, finskou saunu, bublinkovou la- vici, masážní chrlič, dětský bazének s vodní stěnou, vodní houpačku, solárium. Relaxcentrum nově nabízí tělocvičnu se dvěma kurty na badminton, lezeckou stěnu, trenažér sportů, krytý tobogan, perličkové koupele, masáže s odpočívárnou a nádherným výhledem na Beskydy. V letní sezóně možnost zapůjčení horských kol, segway, vyhlídkového vozítka nebo elektroko- loběžek.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Пансионат «Sluníčko» Расположение: пансионат расположен в долине ручья Сепетны в одноименном центре отдыха. Атмосферу пансионата создает силуэт вершины Лысой горы, которая является популярной целью всех любителей природы. Проживание: двухместные стандартные номера с возможностью установки 2 дополнительных спальных мест, номера категории LUX, семейные номера De LUX и безбарьерные номера для гостей на инвалидной коляске. Номера оснащены собственным санузлом, LCD телевизором с DVD проигрывателем, WiFi, феном, мини-баром, халатами, банными простынями, полотенцами, тапочками. Все номера оборудованы противошумными дверями и окнами с жалюзи, к номерам можно подняться на лифте. Все номера в отеле для некурящих. Питание: завтрак – в виде буфета с горячими и холодными напитками в цене проживания. За доплату можно расширить питание до полупансиона или полного пансиона. Ресторан с большой террасой с волшебными видами долины. Оснащение отеля: ресепшн, внутренний детский уголок с горкой и X-боксом, на территории отеля купальня с тобогганом, мелководный бассейн, детский уголок (песочница, карусель, качели, стенка для лазанья, горка), прокат самокатов сегвей и горных велосипедов, самокатов, роликовых коньков и обзорной машинки, корты. За доплату возможность установки детской кроватки в номере. Услуги: приватный велнесс с вирпулом и инфра-кабиной с SeaClimate, массажный кабинет с широким предложением видов массажа, косметика, крытый плавательный бассейн в Релаксцентре «Sepetná» с тобогганом, вирпулом, парной кабиной. Услуги Релаксцентра «Sepetná» – боулинг, сауна, спортивный зал с бадминтоном, спортивный гольф-тренажер, турбосолярий, ванны. Penzion Sluníčko Poloha:penzionjesituovánvúdolípotokaSepetnývestejnojmennémrekreačnímcentru.At- mosféru dotváří silueta vrcholu Lysé hory, jež je vyhledávaným cílem všech milovníků přírody. Ubytování: dvoulůžkové standardní pokoje s možností 2 přistýlek, LUX pokoje, rodinné De LUXpokoječibezbariérovýpokojprovozíčkáře.Pokojejsouvybavenyvlastnímsoc.zařízením, LCD TV s DVD přehrávačem, WiFi, fénem, minibarem, župany, osuškami, ručníky, přezůvkami. Všechny pokoje jsou vybaveny protihlukovými dveřmi a okny se žaluziemi a jsou dostupné výtahem.Všechny pokoje jsou nekuřácké. Stravování:snídaně–formoubufetusteplýmiastudenýminápojivceněpobytu.Zapříplatek možnost rozšíření stravování na polopenzi či plnou penzi. Restaurace s kouzelným výhle- dem do údolí s rozlehlou terasou. Vybavenost: recepce, vnitřní dětský koutek se skluzavkou a X-boxem, venkovní areál s kou- palištěm a tobogány, brouzdaliště, dětský koutek (pískoviště, kolotoč, houpačky, horolezecká stěna, skluzavka), půjčovna segway a horských kol, koloběžek, in-line bruslí a vyhlídkového vozítka, kurty. Za poplatek možnost dětské postýlky. Služby: privátní wellness s whirlpoolem a infra kabinou se SeaClimate, masérna s širokou nabídkou masáží, kosmetika, krytý plavecký bazén v Relaxcentru Sepetná s tobogánem, whirlpoolem, parní kabinou. Služby relaxcentra Sepetná-bowling, sauna, tělocvična s badmin- tonem, sportovní a golfový trenažér, turbosolárium, koupelová vana. strana 11Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz II.místo v soutěži o penzion roku 2012

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Zlatý Orel Отель «Zlatý Orel» Poloha: hotel se nachází v obci Ostravice v centru Chráněné krajinné oblasti Beskydy, upro- střed nedotčené přírody. Hotel Zlatý Orel byl postaven v 19. století jako lovecký zámeček baro- naA.M.Rothschilda,majitelevítkovickéhohorníhohutníhotěžířství,dnesVítkoviceMachinery Group. V roce 1993 koupila zámeček soukromá firma a přestavěla ho na hotel. Resort Zlatý Orel je klidný rodinný hotel ležící uprostřed rozlehlé zahrady s nádherným výhledem do okolí. Ubytování: hotel disponuje kapacitou 20 pokojů v kategoriích Standard, DeLuxe a Apartmá. 3 samostatné budovy hotelu jsou propojeny historickým tunelem. Stravování: snídaně formou bufetu. Součástí hotelu je vinotéka, která se nachází v původních prostorách a nabízí velký výběr především přívlastkových moravských vín. Ve vinotéce jsou však zastoupena i vína z Rotschildových vinic ve Francii. Vybavenost: recepce, restaurace pro podávání snídaní, bar, v hotelu je možno zapůjčit horská elektrokola s navigací. Služby: zámek nabízí širokou škálu vyžití, jako jsou lázeňské a wellness pobyty, romantické ví- kendy, významné rodinné oslavy a výročí, svatby, konference či samotné obědy, večeře a letní pikniky. V rámci wellness mohou klienti využít whirlpool, finskou saunu s terasou, masérnu s krbem a výhledem na horu Smrk či denní lázně. V létě 2013 bude v hotelu exkluzivně uvede- na do provozu první šungitová jeskyně, kde klienti budou moci využít komplexní šungitovou terapii. Расположение: отель находится в населенном пункте Остравице в центре Регионального ландшафтного заповедника Бескиды, посреди девственной природы. Отель «Zlatý Orel» был построен в XIX  в. в качестве охотничьего замка барона А.М. Ротшильда, владельца витковицких металлургических заводов, сегодня «Vítkovice Machinery Group». В 1993 г. замок купила частная фирма и преобразовала его в отель. «Zlatý Orel» − это спокойный семейный отель, расположенный посреди обширного парка с прекрасными видами на окрестности. Проживание: в отеле имеется 20 номеров категории Standart, De luxe и апартаменты. 3 отдельные здания отеля соединены историческим туннелем. Питание: завтрак в виде буфета. В отеле имеется винотека, которая расположилась в оригинальных помещениях и предлагает большой выбор прежде всего атрибутивных моравских вин. В винотеке представлены и французские вина из виноградников семьи Ротшильдов. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан для подачи завтраков, бар, в отеле можно взять напрокат горные электровелосипеды с навигацией. Услуги: замок предлагает широкую шкалу пакетов проживания – курортные, велнесс-проживания, романтические уикенды, семейные юбилеи, свадьбы, конференции и просто обеды, ужины и летние пикники. При велнесс проживании гости могут посетить вирпул, финскую сауну с террасой, массажный кабинет с камином и видами горы Смрк или дневной курорт. В 2013 г. в отеле была открыта первая шунгитовая пещера, в которой клиенты смогут воспользоваться комплексной шунгитовой терапией. Ostravice strana 12 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

ResortValachy «Spa hotel Lanterna» Расположение: отель находится в Валашском регионе в долине Велке Карловице в Региональном ландшафтном заповеднике Бескиды. Отель является идеальным местом для отдыха, семейного отпуска, спортивного проживания и просто приятного отдыха. Проживание:ТипStandard−двухместныеномера(внекоторыхвозможность установки дополнительных спальных мест) оснащены LCD TV, мини-баром и WiFi подключением. Тип Suite − современные двухместные апартаменты с возможностью установки дополнительного спального места оборудованы LCD телевизором, мини-баром и WiFi подключением к интернету. Тип Suite spa – проживание в апартаментах класса люкс, оснащенных вихревой ванной, кофеваркой и современной аудио и видео техникой. Один из апартаментов Suite Spa оснащен собственой инфра-сауной. Питание: завтрак в форме шведского стола, ужин в форме буфета. Ресторан «Vyhlídka» с прекрасным видом на декорации Бескид, предлагает гостям отеля гастрономию высочайшего уровня формой дегустационных меню. Оснащение отеля: ресепшн, два ресторана, коктейль-бар предлагает более 200 видов коктейлей. Услуги:КотелюотноситсяL-Spaцентррелаксации(крытыйбассейн,мирсауны, три массажных кабинета, приятная прохладная терраса, вирпул-бассейн, инфракрасная кабина; к Вашим услугам также Beauty салон для мужчин и женщин). Проживающие в отеле гости могут неограниченно посещать центр релаксации «Wellness Horal» с термальными бассейнами в недалеко расположенном отеле «Horal» и программы аниматоров, организуемые в выходные дни. ResortValachy - Spa hotel Lanterna Poloha: hotel patří do Resortu Valachy a je zasazen do údolí Velkých Karlovic v Chráněné kra- jinné oblasti Beskydy. Hotel je ideálním místem pro relaxaci, rodinnou dovolenou, sportovní pobyt či příjemný odpočinek. Ubytování:Typ Standard - dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky) jsou vybaveny LCDTV, minibarem aWiFi připojením. TypSuite-modernídvoulůžkovéapartmánysmožnostíjednépřistýlkyjsouvybavenyLCDTV, minibarem aWiFi připojením. Typ Suite spa – luxusní apartmánové ubytování disponuje vířivou vanou, espressem a špič- kovou audio/video technikou. Jeden z apartmánů Suite Spa je vybaven vlastní infra saunou. Stravování: snídaně formou švédského stolu, večeře formou buffé. Součástí hotelu je zážitko- vá restaurace Vyhlídka s dokonalým výhledem na scenérie Beskyd, nabízející gastronomii na nejvyšší úrovni formou degustačních menu. Vybavenost: recepce, dvě restaurace, coctail bar s výběrem z více než 200 druhů míchaných drinků. Služby: K hotelu náleží L-Spa relaxační centrum (krytý bazén, saunový svět, tři masérny, pří- jemná ochlazovací terasa, whirlpool, bazén, infra červená kabina; k dispozici je i Beauty salon proženyimuže).Ubytovaníhostémohoučerpattakéneomezenývstupdorelaxačníhocentra Wellness Horal s termálními bazény v blízkém hotelu Horal a animační programy, organizova- né zejména o víkendech. strana 13Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Velké Karlovice Velké Karlovice Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Besky- dy, přitažlivé svými přírodními krásami. Pod Trojačkou pramení Vsetínská Bečva, v údolí Leskové na svahu hřebenu Lemešná je uchován relikt pralesa Razula s původním jedlobukovým poros- tem a řadou chráněných rostlinných druhů. Hřebeny a svahy hor vybízí v létě k turistice, jízdě na kole, v zimě ocení lyžaři nabídku upravených sjezdových tratí a nespočet kilometrů běžeckých a turistických tratí s různými stupni obtížností. Велке Карловице Велке Карловице расположены в предгорье Яворника и Бескид в Региональном ландшафтном заповеднике Бескиды, известном своими красотами. Под Троячкой находится исток Всетинской Бечвы, в Лескове долине на склоне гребня Лемешна сохранился реликтовый лес Разула с первозданным елово-буковой порослью и многими видами охраняемых растений. Гребни и склоны гор приглашают к занятиям летним туризмом, поездкам на велосипеде, зимой лыжники оценят прекрасные трассы для скоростного спуска и многие километры трасс для бега на лыжах, а также туристические трассы различной степени сложности.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Resort Valachy - Hotel Horal Resort Valachy – отель «Horal» Poloha: wellness golf country hotel Horal se nachází na okraji Velkých Karlovic v nádherném podhorském údolí obklopeném valašskými chaloupkami. Hotel je vzdálen cca 3,5 km od ses- terského hotelu Spa hotel Lanterna. Ubytování: je zajištěno ve 4 rezidencích s dvoulůžkovými pokoji a komfortními apartmány: Rezidence A,B,C - typ standart - dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou zařízeny v horském stylu, vybaveny LCDTV, pracovním stolem, minibarem. Rezidence E – typ standart de luxe - luxusní dvoulůžkový pokoj je vybaven LCD TV, pracov- ním stolem, minibarem a balkónem. Rezidence E – typ Spa suite - nejluxusnější apartmá se stylovým obývacím pokojem, sedací soupravou, LED TV, domácím kinem s DVD, krbem a balkónem. WC je od koupelny odděleno samostatně. Stravování: polopenze - snídaně formou švédského stolu, večeře formou buffé nebo serví- rovaného menu. Součástí hotelu je stylová Valašská hospůdka s širokou nabídkou krajových i světových specialit v moderní gastronomické úpravě. Vybavenost: recepce, restaurace, bar. U hotelu se nachází devítijamkové golfové hřiště, které v zimě slouží jako sjezdovka o délce 350 m s dětským vlekem, půjčovna segway, lanový park, sportovní hřiště pro tenis a míčové hry a„Kulíškova naučná stezka pro děti“. Služby: Wellness program 1 – relaxační neděle - pobyt z neděle na pondělí – 1 x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do relaxačního centraWellness Horal s termálními bazény. Wellness program 2 – pobyt čtvrtek – neděle – 3 x nocleh s polopenzí, neomezený vstup do relaxačního centraWellness Horal s termálními bazény. Polopenzevrámciwellnessprogramů1,2-snídaněformoubohatéhošvédskéhostolu,večeře formou teplého i studeného bufetu. Расположение: велнесс гольф кантри отель «Horal» расположен на окраине Велких Карловиц в прекрасной подгорной долине, окруженной валашскими домиками. Отель находится в 3,5 км от сестринского отеля «Spa hotel Lanterna». Проживание: обеспечено в 4 резиденциях с двухместными номерами и комфортабельными апартаментами: Резиденция A,B,C – тип standart - двухместные номера с возможностью установки 2 дополнительныхспальныхместоформленывгорномстиле,оснащеныLCDтелевизором, рабочим столом, мини-баром. Резиденция E – тип standart de luxe - двухместный номер в стиле люкс оснащен LCD телевизором, рабочим столом, мини-баром и балконом. Резиденция E – тип Spa suite - самые комфортабельные апартаменты со стильной гостиной, мягкой мебелью, LED телевизором, домашним кинотеатром DVD, камином и балконом. WC отдельно от ванной комнаты. Питание: полупансион – завтрак формой шведского стола, ужин в виде буфета или сервированного меню. В отеле имеется стильный ресторанчик «Valašská hos- půdka» с предложением краевых и международных деликатесов в современной гастрономической обработке. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, бар. Возле отеля расположено девятилуночное поле для гольфа, которое в зимнее время служит трассой скоростного спуска длиной 350 м для лыжников с детским подъемником, здесь же находится пункт проката самокатов сегвей, канатный парк, спортивная площадка для игры в теннис и мяч, а также «Кулишкова тропинка для детей». Услуги: Велнесс программа 1 – неделя релаксации – проживание от воскресенья до понедельника – 1 x проживание с полупансионом, неограниченный доступ в релаксцентр «Wellness Horal» с термальными бассейнами. Велнесспрограмма2–проживаниечетверг–воскресенье–3xночлегсполупансионом, неограниченный доступ в релаксцентр «Wellness Horal» с термальными бассейнами. Полупансион в рамках велнесс-программ 1, 2 – завтрак в форме богатого шведского стола, ужин в форме горячего и холодного буфета. Velké Karlovice strana 14 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Galik» Расположение: Отель расположен недалеко от отелей «Spa hotel Lanter- na» и «Horal», у него идеальное положение для организации туристических восхождений и велосипедных прогулок по окрестностям. Проживание: Тип Classic – 3 – 5-местные номера с возможностью установки 2 дополнительных спальных мест, со стандартным оборудованием, в номерах находится умывальник с горячей водой. Очень красивый санузел в распоряжении гостей отеля на этаже. Тип Standard plus – 2 – 4-местные номера с собственным санузлом, номера оснащены телевизором. В некоторых номерах разрешено проживание собак. Питание: завтрак формой шведского стола. В отеле находится популярный ресторан «Galik», который благодаря отличной кухне и доступным ценам является любимой остановкой туристов, велосипедистов и других гостей Велких Карловиц. Оснащение отеля и услуги: ресепшн, ресторан, прокат и сервис горных велосипедов, хранилище лыж, детский уголок, 2 дорожки для боулинга, бильярд, общественная комната с TВ, настольный теннис, настольный футбол, сауна. Hotel Galik Poloha: hotel je situován poblíž hotelů Spa hotel Lanterna a hotelu Horal a má ideální polohu pro pořádání turistických výšlapů a cyklo výletů do okolí. Ubytování: Typ Classic – tří až pětilůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou jednoduše zaří- zeny, na pokojích se nachází umývadlo s teplou vodou.Velmi pěkné společné sociální zařízení je k dispozici na patře. Typ Standard plus – dvou a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, pokoje jsou vybavenyTV.Ve vybraných pokojích možnost ubytování se psy. Stravování:snídaněformoušvédskéhostolu.SoučástíhotelujevyhledávanárestauraceGalik, která je známou a oblíbenou zastávkou turistů, cyklistů a dalších návštěvníkůVelkých Karlovic pro svou výbornou a cenově dostupnou kuchyni. Vybavenost a služby: recepce, restaurace, půjčovna a servis horských kol, úschovna lyží, dět- ský koutek, 2 bowlingové dráhy, kulečník, společenská místnost sTV, stolní tenis, stolní fotbal, sauna. strana 15Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Penzion Ovečka Пансионат «Ovečka» Poloha: netradiční designový penzion s rodinnou atmosférou se nachází v těsné blízkosti národní přírodní rezervace Čantoryje. Penzion je svou polohou a vybavením ideálním mís- tem pro rodiny s dětmi, romantické pobyty, turisticky zaměřenou klientelu a firemní akce. Prostory penzionu jsou bezbariérové se zabudovaným výtahem. Penzion je unikátní nejen svou vlastní vyhlídkou, ale zejména jedinečným stylem – vše v duchu OVEČKY. Ubytování: 2lůžkové standartní pokoje s možností až 2 přistýlek, 2lůžkový pokoj LUX s va- nouvetvarusrdcesituovanoupřímovpokojisvlastnívyhlídkou.Všechnypokojejsouvyba- veny vlastním sociálním zařízením a Sat - LCDTV.WiFi připojení v ceně poukazu. Stravování: snídaně – formou bufetu. Za příplatek možnost rozšíření stravování na polo- penzi či plnou penzi (česká kuchyně). Vybavenost: v penzionu se nachází recepce, školící místnost s krbem a terasou, privátní wellness, dětský park a exteriérová posilovna, půjčovna kol, elektrokol a segway. Proklientypřipravujemevenkovníposezenísgrilem,salašsdomácímizvířaty.Součástípen- zionu je restaurace s formankou s celkovou kapacitou 40 osob. Služby: hotel je kompletně vybaven i pro rodiny s malými dětmi, klientům je k dispozici dětská postýlka, přebalovací pult, chůvičky, ohřívače dětských lahví, vanička, varná konvice. Местонахождение: нетрадиционный дизайнерский пансионат с семейной атмосферой расположен в непосредственной близости от природной резервации Чанторыя. Пансионат по своему местонахождению и оснащению является идеальным местом отдыха для семей с детьми, романтических встреч, а также для клиентов, ориентированных на туризм и корпоративные мероприятия. Помещения пансионата безбарьерные с лифтом. Пансионат уникален не только благодаря собственной смотровой площадке, но, прежде всего, удивительному стилю – все в духе ОВЕЧКИ. Проживание: двухместные стандартные номера с возможностью установки 2 дополнительных спальных мест, двухместный номер LUX с ванной в форме сердца, расположенной непосредственно в комнате с собственной видовой площадкой. Все номера оснащены собственным санузлом и Sat - LCD телевизором. WiFi подключение к интернету в цене путевки. Питание: завтрак – в форме буфета. За доплату возможность расширения питания на полупансион или полный пансион (чешская кухня). Оснащение отеля: в пансионате находится ресепшн, помещение для проведения лекций с камином и приватный велнесс, детский парк и наружная тренажерная площадка, прокат велосипедов, электровелосипедов и самокатов сегвей. Для клиентов мы готовим площадку для отдыха с грилем и пастушью хижину с домашними животными. В пансионате имеется ресторан с пивным баром на 40 гостей. Услуги: отель комплексно оборудован для семей с маленькими детьми, клиенты могут получить детскую кроватку, пеленальный столик, видеоняню, нагреватель для детских бутылочек, ванночку, электрочайник. Nýdek strana 16 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Nýdek Obec Nýdek se nachází na severovýchodě České republiky, v regionu Severní Morava a Slezsko. Sousedními obcemi na české straně jsou Vendryně, Bystřice, Hrádek a Návsí, na polské straně je to Wisla a Ustroň. Rozlohou 2 820 ha se řadí mezi největší obce okresu Frýdek - Místek. Nejvyš- ším bodem je hora Čantoryje – 995 m. n. m. Na území obce se nachází chráněné území – Národní přírodní rezervace Čantoryje o výměře 40 ha. Ныдек Населенный пункт Ныдек находится на северо-востоке Чешской Республики, в регионе Северная Моравия и Силезия. По своей площади 2 820 га он считается одним из крупнейших в районе Фридек-Мистек. Самой высокой вершиной является гора Чанторыя – 995 м над у.м. На территории населенного пункта находится заповедник – Национальная резервация природы Чанторыя, площадью 40 га.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Relax» Расположение: отель расположен на севере Моравии на окраине живописного валашского городка Рожнов под Радгоштем, городок окружен очень интересной местностью. Он стоит посреди лесопарка и удален от центра города на расстоянии 20-минутной пешеходной прогулки. Проживание: все номера оборудованы собственным санузлом, Sat телевизором и балконом. Питание: завтрак в форме буфета, ужин в форме выбора из трех блюд. В течение всего дня в распоряжении гостей ресторан или кафе, где можно купить обеды или различные закуски. Услуги: в течение всего года отель предлагает проживание для отдыха, в пакеты которого входят релаксационные и реабилитационные процедуры, включая вихревые массажи в ванне с добавками эссенций производства компании JUST. В цену путевки включены посещения внутреннего бассейна, летом наружного бассейна, парковка, подключение к интернету. За доплату спортивные площадки, фитцентр, мини-гольф, настольный теннис, теннисные корты, классический массаж, подводный, вихревой массаж с травами и другие процедуры в центре релаксации. Hotel Relax strana 17Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm leží v údolí Rožnovské Bečvy mezi Radhošťskými Beskydy a Vsetínskými vrchy. Město je známo především díky skanzenu Valašské muzeum v přírodě, kte- ré bylo vyhlášeno národní kulturní památkou. Založili ho bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi roku 1925. Nádherné okolí Rožnova je přímo předurčeno pro rekreaci a sport. Město je křižovatkou turistických cest a cyklistických tras. Je vybaveno řadou sportovišť pro zimní i letní sporty – např. tenisové kurty, paintballové hřiště, lezecké stěny, fitness, bowling, adrenalinový park, golfové a minigolfové hřiště, koupaliště a krytý bazén s toboganem, jezdecký areál a další. Milovníci ry- bářského sportu si mohou prověřit své umění v pstruhových vodách, případně v přehradách a rybnících nacházejících se v okolí Rožnova. Рожнов под Радгоштем Город Рожнов под Радгоштем лежит в долине Рожновской Бечвы между Радгоштскими Бескидами и Всетинскими вершинами. Город известен прежде всего сканзеном Валашский музей в природе, который был объявлен национальным памятником культуры. Его основали братья Богумир и Алоис Яроньковы в 1925 г. Прекрасные окрестности Рожнова прямо созданы для отдыха и спорта. Город является перекрестком туристических и велосипедных трасс. Здесь несколько спортивных площадок для занятий летними и зимними видами спорта – например, теннисные корты, площадка для пейнтбола, стены для лазанья, фитнесс, боулинг, парк адреналина, поля для гольфа и мини-гольфа, купальня и крытый бассейн с тобогганом, ипподром и много других объектов. Любители рыбалки могут проверить свое мастерство на речках с форелью или в водоемах и прудах, находящихся в окрестностях Рожнова. Poloha:hotel se nachází na severu Moravy na okraji malebného valašského městečka Rožnov pod Radhoštěm a je obklopen velmi zajímavou lokalitou. Hotel je situován uprostřed lesopar- ku a je vzdálen cca 20 minut pěší chůze z centra města. Ubytování: všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, Sat-TV a balkónem. Stravování: snídaně formou bufetu, večeře s výběrem ze tří jídel. Po celý den je k dispozici restaurace nebo kavárna, kde je možno zakoupit obědy, příp. další občerstvení. Služby: hotel celoročně nabízí relaxační pobyty, jejichž součástí jsou relaxační a rehabilitační procedury včetně vířivých masáží s koupelovými esencemi firmy JUST.V ceně poukazu vnitřní bazén, v létě venkovní bazén, parkoviště, připojení k internetu. Za poplatek sportoviště, fitcen- trum, kuželky, minigolf, stolní tenis, tenisové kurty, masáže klasické, podvodní, vířivé bylinkové a další procedury v relaxačním centru.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Eroplán Отель «Eroplán» Poloha: hotel se nachází v blízkosti vyhledávaného Valašského muzea v přírodě a pouhé dvě minuty chůze od letního koupaliště. Hotel je situován v blízkosti hor, které lákají k pěší turisti- ce nebo projížďkám na horských kolech. V zimním období pak uspokojí příznivce alpského i severského lyžování. Ubytování: luxusně zařízené pokoje jsou vybaveny SatTV, telefonem,WiFi připojením, lednič- kou s minibarem, koupelnou s vlastním sociálním zařízením. Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost rozšíření stravování v hotelové restauraci. Vybavenost: recepce, restaurace, bar, úschova lyží a kol, půjčovna kol, parkoviště s kamero- vým zapezpečením. Součástí hotelu je plně klimatizované a technické kongresové centrum s možností konání školení, seminářů, kongresů, svateb a soukromých oslav.V blízkosti hotelu se nachází koupaliště, krytý plavecký bazén s tobogánem, minigolf, bowling, paintball, tenisové kurty a golfové hřiště. Služby:relaxačníwellnessareál–infra,finskáaparnísauna,whirlpool,možnostmasážívčetně thajských. Расположение: отель расположен недалеко от популярного Валашского музея в природе и всего в двух минутах ходьбы от летней купальни. Отель находится рядом с горами, зовущими посетителей к пешеходному туризму или к прогулкам на горных велосипедах. В зимний период здесь можно заняться альпийскими или северными видами спорта. Проживание: номера в стиле люкс оборудованы Sat телевизором, телефоном, WiFi подключением, холодильником с мини-баром и собственным санузлом. Питание: завтрак в форме буфета. Возможность расширения питания в ресторане отеля. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, бар, пункт обмена валют, хранилище лыж и велосипедов, прокат велосипедов, парковка с камерным наблюдением. В отеле находится кондиционированный конференц-зал для проведения курсов, семинаров, конгрессов, свадеб и приватных праздников. Недалеко от отеля расположена купальня, крытый плавательный бассейн с тобогганом, мини-гольф, боулинг, пейнтбол, теннисные корты и поле для гольфа. Услуги: релаксационный велнесс – инфра-, финская и парная сауна, вирпул, различные виды массажа, включая тайский массаж. Rožnov pod Radhoštěm strana 18 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

«Wellness Resort Energetic» Расположение: велнесс-отель расположен в самом сердце Валашского региона, окруженный первозданной природой Бескидских гор. Отель находится в 10 минутах ходьбы от центра города. Проживание: Отель предлагает размещение в стандартных номерах, номерах повышенной комфортности и в апартаментах, в каждом номере есть собственный санузел, телевизор, телефон, кондиционер, интернет и мини- -бар. Питание: завтрак, полупансион или полный пансион. В отеле находится популярный стилизованный ресторан «Kordulka» общей вместимостью на 100 мест, который в 2010 г. победил в номинации TOP 10 лучших ресторанов, кафе и баров Валашского региона, организованной Центральным туристическим управлением Восточной Моравии. Меню ресторана состоит из блюд традиционной валашской кухни. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, бар, WiFi подключение в конференцзале, региональная печать, room service (пробуждение по телефону, заказ завтрака в номер, заказ цветов и т.д.), при отеле имеется камера хранение багажа и ценностей, прокат коллективных игр, прокат велосипедов и палок для скандинавской ходьбы, служба секретарских услуг. В отеле имеется детский уголок с открытой игровой площадкой, конференцзал для проведения семинаров, торжеств и свадеб. Услуги: часть отеля составляет просторный оздоровительный центр – финская сауна, паровая баня, джакузи, подогреваемый бассейн с «водяным смерчем», зона отдыха с шезлонгами вокруг бассейна, джакузи и жемчужные ванны, с добавлением минеральных солей, эфирных масел, а также наша новинка – ванны с добавлением молочной сыворотки. Wellness Resort Energetic Poloha: wellness resort je situován v samotném srdci Valašska, je obklopen čistou přírodou Beskyd. Z centra města je hotel vzdálen cca 10 min chůze. Ubytování: hotel nabízí ubytování v pokojích standard, superior a apartmá, všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, klimatizací, interneto- vým připojením a minibarem. Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze. K hotelu náleží vyhlášená stylová restaurace Kordulka s celkovou kapacitou 100 míst, která v r. 2010 zvítězila v anketě Centrály cestovního ruchuVýchodní MoravaTOP 10 restaurací, hospů- dek a kolibValašska. Menu restaurace je složeno z tradiční valašské kuchyně. Vybavenost: recepce, restaurace, bar, WiFi připojení v konferenčních prostorách, regionální tiskkzapůjčení,roomservice(buzení,snídanědopostele,objednávkykvětinapod.),úschovna zavazadel a cenností, možnost zapůjčení společenských her, půjčovna horských kol a holí pro nordic walking, secretary service. Součástí hotelu je rovněž dětský koutek s venkovním hřištěm, konferenční prostory vhodné zejména pro pořádání seminářů, oslav a svateb. Služby: součástí hotelu je rozsáhlý wellness areál – finská sauna, parní lázeň, whirlpool, vyhří- vaný bazén s chrličem, relaxační zázemí s lehátky okolo bazénu, koupele vířivé a perličkové, přísadové koupele se solí či olejové, novinka – syrovátková koupel. strana 19Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Duo Отель «Duo» Poloha:hotelsenacházívchráněnékrajinnéoblastiBeskydyvdostupnévzdálenosticentraobceHor- ní Bečva.V okolí hotelu se nachází cyklostezka, jež vede údolím Rožnovské Bečvy a díky které můžete objevovat krásyValašska. Ubytování: hotel nabízí ubytování v Budově I (hlavní část) a Budově II (depandance vzdálená od ho- telu cca 50 m). Budova I – standart s – nabízí ubytování v rekonstruovaných pokojích. Budova II-standart - příjemně zařízené původní pokoje s vlastním sociálním zařízením aTV. Stravování: snídaně, polopenze či plná penze – dle výběru klienta. Vybavenost: součástí budovy I je recepce, restaurace, bar, fitness, jednací místnost s kapacitou 70 osob, dětský koutek, venkovní sportoviště, hřiště pro míčové hry s umělým povrchem, dětské prolé- začky, pískoviště, ruské kuželky apod. Součástí Budovy II je klubovna s krbem, kolárna a lyžárna.V ho- telu je možno zapůjčit horská a krosová kola, hole pro nordic walking, tenisové rakety, ping-pongové pálkyazábavnéspolečenskéhry.Hoteldálenabízířaduanimačníchprogramů.Vblízkévzdálenostise nachází lyžařský vlek vhodný pro středně náročné lyžaře. Služby:vhlavníčástihotelu(BudovaI)senacházívnitřnívyhřívanýbazénarozsáhléwellnesscentrum –dvěsauny–solnáavariabilní,ochlazovacíbazének,horskásprchasmystickouodpočívárnou,bazén s masážním chrličem, Kneippův masážní chodník, privátní spa, rhassoul – parní a peelingová kabina, solná sauna, bio sauna, skotská ochlazovací sprcha, mystická odpočívárna – černá komora, rehabili- tační hydromasážní vany, přístrojová lymfodrenáž, inhalace, kyslíková terapie, masáže a kosmetika. Расположение: отель находится на территории Регионального ландшафтного заповедника Бескиды, недалеко от ее центра – города Горни Бечва. Вблизи отеля проходит велосипедная трасса, которая далее ведет через Рожновскую долину и, проезжая по ней, Вы можете любоваться красотами Валашского региона. Проживание: Отель предлагает проживание в главном здании (корпус I) или в депандансе (корпус II , который находится в 50 м от главного здания отеля). Корпус I – стандарт s – предлагает размещение в модернизированных номерах. Корпус II - стандарт – удобные и уютные номера с ванной комнатой и телевизором. Питание: завтрак, полупансион или полный пансион – по желанию клиента. Оснащение отеля: В корпусе I находится ресепшн, ресторан, бар, тренажерный зал, конференц-зал на 70 мест, детский уголок, открытая игровая площадка, площадка для игры в мяч с искусственным покрытием, детская площадка с лестницами, конструкцией длялазанья,песочницей,кеглямиит.д.ВкорпусеIIнаходитсякомнатаотдыхаскамином и помещение для хранения велосипедов и лыж. В отеле можно взять напрокат горные или кроссовые велосипеды, палки для скандинавской ходьбы, теннисные или пинг- -понговые ракетки, а также коллективные игры. Отель предлагает ряд анимационных программ. Недалеко от отеля находится подъемник для любителей горнолыжного спорта среднего уровня. Услуги: в главном здании отеля (Корпус I) находится крытый бассейн с подогревом и оздоровительный центр с широким выбором процедур – две сауны – солевая и инфракрасная сауна, охладительный бассейн, каскадный душ с «таинственной» комнатой отдыха, гидромассажный бассейн, массажная дорожка Кнейппа, персональный СПА, косметическая глина Rhassoul – паровая кабина, пилинг тела, солевая сауна, био-сауна, шотландский душ, «таинственная» комната отдыха – «темная камера», восстановительные гидромассажные ванны, лимфодренажный аппарат, ингаляции, кислородная терапия, массаж и косметические процедуры. Horní Bečva strana 20 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Horní Bečva Horská obec Horní Bečva leží v údolí říčky Rožnovské Bečvy, která odděluje pásmo Vsetínských vrchů od Beskyd. Horní Bečva je rekreační obcí, která nabízí celoroční aktivní vyžití. Značených turistických tras je možné využít k procházkám, výletům a cykloturistice po horských hřebenech přes Soláň, Radhošť, Pustev- ny, Lysou Horu až k vrcholům Malého Javorníku. V létě se můžete v přehradní nádrži koupat, provozovat vodní sporty a rybařit. V zimním období jsou k dispozici běžecké trasy. Pro milovníky lyžování a snowboar- dingu je zde připraveno celkem 11 soukromých lyžařských vleků. Горни Бечва Область Горни Бечва лежит в долине, где протекает река Бечва, отделяющая Всетинские холмы от Бескид. Горни Бечва – это рекреационная область, которая подходит для любителей активного отдыха и занятий спортом в течение всего года. Туристические тропы для пеших и велосипедных походовведутвдольгорныххребтовквершинеМалогоЯворникачерезСолань,Радгошть,Пустевны, Лысую гору. Летом можно купаться в местном водохранилище, заниматься водными видами спорта или ходить на рыбалку. В зимнее время можно воспользоваться лыжными трассами. Для любителей лыжного спорта и сноубординга подготовлено 11 частных подъемников.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Mesit» Расположение: отель расположен на территории Регионального ландшафтного заповедника Бескиды, на берегу водохранилища Горни Бечва. Бескиды – одни из самых красивых и живописных чешских гор. Вы можете провести здесь незабываемый отдых, полный неповторимых впечатлений. Проживание: в уютных номерах и комфортабельных апартаментах находятся спутниковый телевизор, холодильник, собственный санузел. Это безбарьерный отель. Питание: завтрак или полупансион в форме шведского стола можно заказать в ресторане отеля. Дополнительное питание можно купить в течение дня в дневном баре или летнем кафе в парке отеля. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, бар, теннисный корт с антуковым покрытием, дартс, настольный футбол, настольный теннис, бильярд, петанк, прокат велосипедов и другого спортивного снаряжения. В отеле находится детский уголок и открытая игровая площадка. WiFi подключение к интернету включено в стоимость путевки. Услуги: велнесс-центр предлагает сауну, джакузи, а также большой выбор разных видов массажа и обертываний, педикюр, маникюр. Гости отеля могут бесплатно пользоваться крытым бассейном размером 5 x 8м – с постоянной температурой воды 28°C. Hotel Mesit Poloha: hotel je situován v chráněné krajinné oblasti Beskydy u přehrady Horní Bečva. Beskydy patří k nejkrásnějším českým horám, proto zde jistě prožijete klidnou dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků z krásné přírody a okolních oblastí. Ubytování: příjemně zařízené pokoje a apartmány jsou vybaveny SatTV, lednicí, vlastním sociálním zařízením. Hotel je bezbariérový. Stravování: snídaně nebo polopenze formou rautu v hotelové restauraci. Další občerstvení během dne je možno zakoupit v denním baru nebo v letní zahrádce. Vybavenost: recepce, restaurace, bar, antukové a tenisové hřiště, šipky, stolní fotbal, stolní tenis, billiárd, pétanque, půjčovna kol a dalšího sportovního vybavení. V hotelu se nachází dětský koutek a venkovní dětské hřiště.WiFi připojení v ceně poukazu. Služby: relaxační wellness areál nabízí saunu, whirlpool a disponuje širokou škálou masáží a zábalů, dále pedikúru a manikúru. Hotelovým hostům je volně k dispozici krytý bazén o rozměrech 5 x 8m se stálou teplotou min. 28°C. strana 21Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Wellness hotel Pod Kyčmolem Велнесс отель «Pod Kyčmolem» Poloha: nově otevřený wellness hotel leží v klidné částiTěšínských Beskyd v malém městečku Horní Lomná, které se nalézá na pomezí Slovenska a Polska. Ubytování: hotel nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a apartmá- nech, které jsou nadstandardně vybaveny. Každý pokoj je vybaven vlastním soc. zařízením, LCD televizorem se satelitním příjmem, telefonem, minibarem a trezorem.WIFI připojení k in- ternetu (zdarma). Stravování: vlastní. Možnost stravování v místní restauraci. Služby: můžete využít široké nabídky wellness a beauty služeb (bazén s whirlpoolem, finská sauna, parní bylinková sauna a biosauna, Kneippův chodník), lázní, kosmetiky, manikúry, pe- dikúry, pro milovníky aktivnějšího pohybu nabízíme dobře vybavené hotelové fitness nebo bowling. Расположение: этот, недавно открывшийся велнесс отель, расположен в тихой части Тешинских Бескид, в маленьком городке Горни Ломна на границе между Словакией и Польшей. Проживание: для проживания в отеле имеются одноместные и двухместные номера, а также комфортабельные апартаменты. Каждый номер имеет собственный санузел, LCD телевизор со спутниковой антенной, телефон, мини-бар, сейф. Бесплатное WIFI подключение к интернету. Питание: собственное. Возможно питание в местном ресторане. Услуги: Вы можете воспользоваться широким спектром оздоровительных и косметических услуг (вирпул-бассейн, финская сауна, травяная парилка, сауна или био-сауна, массажная дорожка Кнейппа), баня, косметические процедуры, маникюр, педикюр, для любителей активного отдыха предлагаем хорошо оборудованный тренажерный зал и боулинг. Horní Lomná Horní Lomná je malebná obec, která se spolu s Dolní Lomnou rozprostírá v jednom z nejdelších (13 km) a nejhezčích údolí v Beskydech. Obec leží na toku říčky Lomné, od níž převzala i své jméno. Je vyhledávanou rekreační oblastí s četnými rekreačními objekty a ideálním výchozím místem pro výstupy na hřebeny Beskyd. V blízkém okolí leží Velký Polom, Slavíč, Visalaje. Lze dojít také na Lysou horu, vrch Javorový, po česko-slovenské hranici na hraniční přechod Koneč- ná a pokračovat až do Bílých Karpat. V zimě jsou v provozu dva lyžařské areály a k dispozici je i spousta hřebenových tras pro běžkaře. V obci se dochovala četná lidová stavení, především v oblasti Horního Přelače. Horní Lomná strana 22 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Горни Ломна Живописный городок Горни Ломна, как и Долни Ломна, лежит в одной из самых красивых долин в Бескидах, длина которой составляет 13 км. Городок лежит на берегу реки Ломна, от которой и получил свое название. Это популярная область с рекреационными объектами является идеальным местом для отдыха, здесь находится исходная точка для восхождения на вершины Бескид. Недалеко лежит Велки Полом, Славич, Висалай. Отсюда можно дойти на Лысую гору, гребень Яворовый и вдоль чешско-словацкой границы продолжить свой путь в Белые Карпаты, через погранично-пропускной пункт Конечна. В зимнее время здесь работают две горнолыжные базы, а для любителей беговых лыж подготовлены лыжные трассы. Многочисленные постройки в городке, особенно в области Горни Ржелач, сохранили элементы народных традиций.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Excelsior» Местонахождение:отель&находитсявгородкеГорниЛомна,расположенном среди первозданной природы Моравско-Силезских Бескид. Уникальный местный климат позволит Вам полностью расслабиться и насладиться отдыхом на свежем горном воздухе. Проживание: в отеле имеются одноместные и четырехместные номера с собственным санузлом. В номерах имеются спутниковые телевизоры, WIFI подключение к интернету. Номера для некурящих клиентов. Рядом с отелем недавно были построены деревянные домики для семей с детьмиили5-членнойгруппыотдыхающих.Домикиоборудованысобственным санузлом, с угловой гидромассажной ванной, на первом этаже находится гостиная с камином и двуспальной кроватью. На верхнем этаже находится спальня с тремя односпальными кроватями. Горный стиль интерьера придает отелю уют. В каждом домике есть LCD телевизор, электрический камин, бесплатное WIFI подключение к интернету. Домики для некурящих клиентов. Питание: при проживании в номерах завтрак в форме шведского стола с горячими и холодными блюдами, с возможностью докупить полупансион. Для клиентов, проживающих в домиках, питание самостоятельное. Велнесс: широкий выбор оздоровительных процедур – ориентальный велнесс массаж, классический массаж, обертывания, водные процедуры, косметические процедуры, пивные и винные ванны, гидромассаж и бальнеотерапия. Гости также имеют возможность испробовать воздействие новейшей косметической аппаратуры, которая не только улучшает состояние кожи, но и здоровье в целом. Гости могут бесплатно пользоваться крытым или открытым бассейнами, джакузи и финской сауной. Hotel Excelsior Poloha:hotel&spajesituovánvobciHorníLomnáuprostředčistépřírodyMoravskoslezských Beskyd. Místní jedinečné klima Vám umožní dokonale relaxovat a užít si dovolenou snů na čerstvém vzduchu. Ubytování: hotel nabízí ubytování v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny Sat-TV aWiFi připojením. Pokoje jsou nekuřácké. V blízkosti hotelu se nacházejí nově vybudované chatky, které jsou vhodné pro rodinu s dětmi nebo 5člennou skupinu. Chatky disponují vlastním sociálním zařízením s rohovou hydroma- sážnívanou,vpřízemísenacházíspolečenská místnostskrbemamanželskou postelí.Vevrch- ním patře se nachází ložnice se třemi samostatnými lůžky. Útulnost dotváří interiér v horském stylu. Chatky jsou vybaveny LCDTV, elektrickým krbem aWiFi připojením zdarma. Chatky jsou nekuřácké. Stravování: při ubytování v pokojích snídaně formou teplého a studeného rautu, možnost dokoupení polopenze. Při ubytování v chatkách stravování vlastní. Wellness:širokánabídkawellnessprocedur–orientálníchaklasickýchmasáží,zábalů,koupelí, beauty programů, pivních a vinných lázní, hydromasážní a balneoterapeutické koupele. Hosté mají rovněž možnost vyzkoušet nejnovější kosmetické přístroje, které zlepšují nejen stav po- kožky,aletakéjejichzdraví.Hotelovíhostémajívstupdovnitřníhoavenkovníhobazénu,vířivé vany a finské sauny zdarma. strana 23Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz www.moraviahotel.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Пансионат «U Studánky» Расположение: пансионат находится в самой большой и живописной долине Бескид – в долине реки Ломны. Целительный воздух с содержанием йода, тишина нетронутой природы, множество грибов и ягод привлекают сюда туристов. Регион также предлагает бесчисленные возможности для пешего туризма по гребням Бескид. В непосредственной близости находятся 7 горнолыжных баз, трассы для любителей беговых лыж, в соседнем польском Истебне находится аквапарк. Проживание: двухместные номера, с возможностью установки двух дополнительных спальных мест в номере, собственный санузел, телевизор, WiFi. Пансионат также предлагает проживание в апартаментах. Питание: завтрак – в форме буфета. По желанию клиента за дополнительную оплату можно заказать полупансион или полный пансион (чешская кухня). Оснащениеотеля:бар,ресторан,бильярд,настольныйтеннис,детскийуголок, качели, батут. Для пожилых клиентов организованы популярные музыкальные вечера с аккордеоном и танцами. Прокат велосипедов для гостей пансионата. В пансионате имеется сауна и джакузи. В летнее время работает открытый бассейн. Penzion u Studánky Poloha: penzion se nachází v nejdelším a nejmalebnějším údolí Moravskoslezských Beskyd, v údolíříčkyLomné.Zdejšíoblastjeatraktivníprovysokýobsahjoduvovzduší,prosvoučistotu, klid a panenskou přírodu plnou hub a borůvčí. Region rovněž nabízí nespočet možností pro úžasné procházky po hřebenech Beskydských hor. V blízkém okolí se nachází 7 lyžařských areálů, upravované běžkařské trasy, aquapark v neda- leké Istebné (PL). Ubytování:dvoulůžkovéstandardnípokojesmožností2přistýlekjsouvybavenyvlastnímsoc. zařízením,TV,WiFi. Penzion nabízí také ubytování v apartmá. Stravování: snídaně – formou bufetu. Za příplatek možnost rozšíření stravování na polopenzi či plnou penzi (česká kuchyně). Vybavenost: bar, restaurace, billiárd, stolní tenis, dětský koutek, venkovní houpačky, trampo- lína. Pro seniory jsou organizovány oblíbené hudební večery s harmonikou a tancem. Penzion klientům nabízí zapůjčení kol. Součástí penzionu je sauna a hydromasážní vana. V létě mož- nost koupání ve venkovním bazénu. Dolní Lomná strana 24 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Велнесс отель «Bahenec» Местонахождение: отель находится в городе Писек у Яаблунькова, в области Силезких Бескид. Отель предлагает своим клиентам спа процедуры самого высокого качества, это подходящее место для любителей спокойного отдыха в тихой природе Тешинских Бескид с прекрасным видом на Малую Фатру. Мы рекомендуем этот отель семьям с детьми, так как все процедуры они могут принимать совместно с детьми. Проживание: двухместные и четырехместные номера, с возможностью установки 2 дополнительных спальных мест в номере, собственный санузел, телевизор. Каждому гостю отеля в номере приготовлен халат и одноразовые тапочки. В отели также имеются апартаменты. В гостинице имеется беспроводной интернет WiFi. Питание: полупансион – завтрак в форме шведского стола, ужин – на выбор меню из 4 блюд. На территории отеле находится стильный пастуший домик – ресторан в парке отеля с камином и террасой. Оснащение отеля: вестибюль с ресепшн, ресторан, детский центр (детский уголок с показом фильмов и игрушками, песочницей, горками, качелями), помещение на 70 мест с необходимым оборудованием для проведения семинаров, площадка для пляжного волейбола. В зимний период здесь имеются подъемники, прокат лыж, а также возможность воспользоваться услугами лыжного инструктора. Неподалеку от отеля находится бобслейная трасса и адреналиновый парк в Мосты у Яблунькова. Услуги: Велнесс отель «Bahenec» предлагает спа услуги самого высокого качества – оригинальные BBB пивные ванны, обертывания сеном и молочные процедуры, релаксационный крытый бассейн размером 8 x 4 м, температура воды – 32°C, финскую сауну, гидромассаж и обертывания. Высококвалифицированный персонал с радостью окажет клиентам отеля качественные услуги, и гости, находясь в отеле, будут себя чувствовать как на курорте. К услугам гостей имеется открытый бассейн. Wellness hotel Bahenec Poloha:hoteljeumístěnveSlezskýchBeskydechvobciPísekuJablunkovaajeurčenklientům, kteří hledají kvalitní lázeňské procedury a chtějí strávit relaxaci plnou odpočinku a pohody v nádherném prostředí Těšínských Beskyd s výhledy na Malou Fatru. Dále je wellness hotel do- poručovántakérodinámsdětmi,neboťklientimohouveškeréprocedurysdětmiiabsolvovat. Ubytování: dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zaří- zením a TV. Na pokojích jsou pro klienty připraveny župany a wellness přezůvky. V hotelu se nacházejí také apartmány.WiFi v objektu hotelu. Stravování:polopenze-snídaněformoušvédskýchstolů,večeřesvýběremze4jídel.Součástí hotelu je koliba – venkovní restaurace s krbem a terasou. Vybavenost:vstupníhalasrecepcí,restaurace,dětskécentrum(dětskýkoutekspromítáníma hračkami, dětské pískoviště a houpačky), salónek pro školení s vybavením, hřiště na beach vo- lleybal.V zimních měsících je k dispozici lyžařský vlek s půjčovnou lyží a možností instruktora. Nedaleko hotelu se nachází bobová dráha a adrenalinový park Mosty u Jablunkova. Služby: wellness Hotel Bahenec nabízí vysoce kvalitní lázeňské procedury - originální BBB Piv- ní, Slámová a Mléčná procedura, dále vnitřní relaxační bazén o teplotě 32o C s rozměry bazénu 8 x 4m, finskou saunu, hydromasáže a zábaly. Klientům je k dispozici vysoce profesionální per- sonál,kterýprovázíklientyveškerýmilázeňskýmiprocedurami,tudížseklientivhotelucítíjako v lázních. Hotelovým hostům je k dispozici také venkovní bazén. strana 25Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Písek u Jablunkova Písek u Jablunkova Obec Písek má rozlohu 1545 hektarů, je lemována ze severu horským masivem Slezských Beskyd (Bahenec) a z jihu Jablunkovským mezihořím (Gírová). Téměř 56% rozlohy obce je pokryto lesy, 29,6% tvoří louky a pastviny. Obcí prochází mezinárodní cyklotrasa č. 56 - Cyklistický okruh Eu- roregion Těšínské Slezsko. Pro nevidomé a slabozraké občany je vyznačena speciální cyklotrasa sjízdná na tandemových kolech. Писек у Яблунькова Город Писек занимает площадь 1545 га, с севера он окружен горным массивом Силезких Бескид (Багенец), a на юге Яблуньковскими холмами (Гирова). Почти 56% его площади покрыто лесами, 29,6% составляют пастбища. Через город проходит международная велосипедная трасса № 56 - Еврорегион Тешинская Силезия. Слепые и слабовидящие могут проехать по трассе на велосипеде-тандеме.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Grůň Отель «Grůň» Poloha: hotel je největším srubovým hotelem v České republice, který navíc vlastní certifikát BEZ BARIÉR.Tento typický horský hotel se nachází na úpatí vrchu Gruň v nadmořské výšce 550 m.n.m. uprostřed překrásné přírody Moravskoslezských Beskyd. Ubytování: hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích a apartmánech s uzavřenými ložnicemi. Všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, TV, lednicí a připojením k internetu. Stravování: vlastní. Možnost zajištění stravování v místní vyhlášené stylové restauraci, která je součástí hotelu. Vybavenost: recepce, restaurace, výtah, školící místnost s kapacitou 30 osob. Služby: wellness – sauna, whirlpool.V dostupné vzdálenosti se nachází aquapark v Mostech u Jablunkova, bobová dráha, v okolí možnosti lyžování, cykloturistiky a pěší turistiky. Расположение: Отель «Grůň» является самым большим срубовым отелем в Чешской Республике, который к тому же имеет безбарьерный доступ. Этот характерный горный отель, окруженный прекрасной природой Бескид, расположен у подножья горы Грунь на высоте 550 м над уровнем моря. Проживание: для проживания в отеле имеются двухместные и трехместные номера, а также апартаменты с отдельной спальней. Каждый номер имеет собственный санузел, телевизор, холодильник, подключение к интернету. Питание: собственное. Возможность питания в популярном ресторане, который является частью отеля. Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, лифт, помещение на 30 мест с необходимым оборудованием для проведения семинаров. Услуги: велнесс – сауна, джакузи. Неподалеку от отеля находится адреналиновый парк в Мосты у Яблунькова, бобслейная трасса, регион также предлагает многочисленные возможности для активного отдыха – пеший и велотуризм, катание на лыжах. Mosty u Jablunkova strana 26 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Mosty u Jablunkova Obec Mosty u Jablunkova leží v Jablunkovském průsmyku mezi horskými masivy Moravskoslez- ských Beskyd a Slezských Beskyd s výbornou dopravní dostupností. Obec vznikla před 600 až 700 lety na důležité obchodní cestě spojující Slezsko s Uhrami, z této doby se v obci zachovaly pozůstatky Šancí, sloužících jako opevnění proti nájezdům Turků a Tatarů. Sportovci zde mají k dispozici fotbalová a volejbalová hřiště, tenisové kurty, tělocvičnu a posilovnu. Milovníci kou- pání uvítají možnost návštěvy letního koupaliště přímo v centru obce. Mosty jsou východiskem turistických tras na Studeničné, Gírovou nebo na hlavní hřeben Moravskoslezských Beskyd začí- nající Skalkou, Severkou a Velkým Polomem. Мосты у Яблунькова Поселок Мосты у Яблунькова лежит на горном перевале между горными массивами Моравско-Силезских и Силезских Бескид, поселок обеспечен хорошей транспортной доступностью. Город был основан 600 - 700 лет назад, на главном торговом пути между Силезией и Венгрией, с тех времен в городе сохранились остатки крепости Шанци, которая служила к обороне города от татаро-монгольских набегов. Любителям спорта можем предложить футбольный стадион и волейбольную площадку, теннисные корты, спортивный и тренажерный залы. В летнее время можно воспользоваться услугами городского бассейна, который находится прямо в центре города. Мосты являются отправной точкой туристических маршрутов на Студеничне, Гировоу или на главный гребень Моравско-Силезских Бескид - Скалку, Северку и Велки Полом.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Vitality» Расположение: новый отель находится в поселке Вендрине у подножья Тешинских Бескид вблизи туристических трасс и регионального ландшафтного заповедника Бескиды. Отель отличается высокой степенью комфорта и предлагает богатые возможности для активного отдыха как для семей с детьми, так и для коллективов. Проживание: отель «Vitality» предлагает 44 комфортабельныx номера с 84 пальными местами, по желанию клиентов можно заказать дополнительные спальные места в номере. Все номера и остальные помещения отеля для некурящих клиентов и имеют безбарьерный доступ. Парковка находится непосредственно перед отелем и в гараже отеля. Питание:собственное.Вресторане«Moderna»,которыйявляетсячастьюотеля,наряду с международной кухней подаются блюда современной домашней кухни. Истинно гурманские ощущения Вы получите от домашних десертов и мороженного, сделанного в нашем кондитерском кафе «Maryša». Для неформальных встреч Вы можете выбрать винный бар или лобби-бар. Велнесс: в отеле находится уникальный двухэтажный оздоровительный центр с джакузи, на травяном ковре на крыше отеля и замечательным Aqua-баром_ – единственным баром, который находится под водой. Многофункциональный бассейн (16,5 x 8 м) с аттракционами, отдельная джакузи и различные спа процедуры (солевые ингаляции, «ледяной колодец», ванны Кнейппа, ароматические ванны, паровые ванны, классическая финская сауна, лакониум, массажные души и души впечатлений, тепидарий, травяные ванны). Любителям оздоровительных и релаксационных процедур предлагаем широкий выбор массажа и ритуалы Pure Fiji и другие спа- -процедуры, которые создадут приватную, уютную обстановку. Спортивные мероприятия: благодаря большому выбору развлекательных мероприятий, а также спортивному комплексу «Vitality» отель относится к одному из лучших 4 отелей в этой категории. Доминантой комплекса является профессиональный теннисный клуб – зал для тенниса с 4 кортами с австралийским покрытием REBOUND ACE, 6 открытых кортов, профессиональное обслуживание и оборудование для спортсменов всех возрастов. Любители indoor или out- door спорта могут выбрать бадминтон, пляжный волейбол, боулинг, минигольф, настольный теннис, фитнесс-зал или детский рай под открытым небом. Дополнительно можно посетить современный крытый конный комплекс «Vitality» (4 км от отеля) и т.д. Hotel Vitality Poloha: nový hotel se nachází veVendryni v podhůříTěšínských Beskyd vtěsnéblízkostituristickýchtrasaChráněnékrajinnéoblastiBeskydy.Po- skytuje špičkové zázemí pro aktivní trávení volného času a relaxaci jak firmám, tak i rodinám s dětmi. Ubytování: hotel Vitality nabízí komfortní ubytování ve 44 prostorných pokojích s kapacitou 84 lůžek s možností přistýlek.Veškeré pokoje i pro- story hotelu jsou bezbariérové a nekuřácké. Parkovat je možné přímo před hotelem či v hotelové garáži. Stravování: vlastní. V restauraci Moderna, která je součástí hotelu, jsou podávány mezinárodní a moderní domácí pokrmy, gurmánské zážitky jsou umocněny deserty a zmrzlinami vyrobenými ve vlastní cukrárně Café Maryša. Pro neformální setkání je možné využít vinárnu a lobby bar. Wellness: hotel disponuje unikátním dvoupatrovým wellness se střeš- ním whirlpoolem zasazeným na zatravněné střeše a jedinečným Aqua barem – jediným barem, který najdete pod vodou. Samozřejmostí je ví- ceúčelový bazén s atrakcemi (16,5 x 8 m), samostatný whirlpool a nabíd- ka spa procedur (inhalační solná lázeň, ledová studna, Kneippovy lázně, aroma parní lázeň, klasická finská sauna, laconium, masážní a zážitkové sprchy, tepidárium, bylinková lázeň). Milovníkům wellness a relaxace je určena široká nabídka masáží a rituálů Pure Fiji, k dokonalému soukromí slouží privátní wellness. Sportovní vyžití: velký výběr volnočasových aktivit řadí hotel mezi výji- mečné ve své kategorii 4 hotelů a to nejen díky sportovnímu areálu Vi- tality,kterýjepropojenshotelemnadzemnímprůchodem.Dominantou areálu je profesionální tenisové zázemí - tenisová hala se 4 kurty s povr- chem Rebound Ace, 6 venkovních kurtů, profesionální servis a vybavení pro sportovce všech věkových kategorií. Sportovně založené klientele jsoukdispozicidalšímožnostiindoor/outdooraktivit-badminton,plážo- vý volejbal, bowling, minigolf, stolní tenis, fitcentrum či venkovní dětský ráj.NabídkudoplňujeblízkýjezdeckýareálVitalitysmoderníkrytoučástí (4 km od hotelu) aj. strana 27Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Vendryně Vendryně Na úpatí Beskyd, ze všech stran chráněná modravými stíny hor, leží uprostřed sametové zeleně obec se zajímavým názvem – Vendryně. Život v ní léta formovaly bohaté tradice předků, blízkost hranic s Polskem a Slovenskem, ale také železárny v sousedním Třinci, které dávaly každodenní obživu většině jejich obyvatel. Вендрыне У подножья Бескид, со всех сторон охраняемый синеватыми тенями гор, окруженный бархатной зеленью, недалеко от границы с Польшей и Словакией лежит поселок с интересным названием – Вендрыне. Обычаи здешних мест формировались под влиянием многовековой традиции наших предков, а также соседней Польши и Словакии. Металлургический завод в Тринце служит основным источником занятости большинства населения поселка.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Petr Bezruč Отель «Petr Bezruč» Poloha:horský hotel se nachází v obci Malenovice v nadmořské výšce 620 m.n.m., leží na úpatí nejvyšší hory Beskyd - Lysé hory. Ideální poloha hotelu nabízí pestrou škálu rekreačních aktivit pro každé roční období - pěší turistiku doplňuje hustá síť cyklostezek, v dostupné vzdálenosti od hotelu se nachází několik golfových hřišť – areál Prosper Golf Resort Čeladná, Golfový areál Ostravice, Golfový areál Ropice Golf Course aValašský golfový klub. Ubytování: dvoulůžkové standartní pokoje s možností dvou přistýlek, pokoje LUX a LUX Plus, hotel dále nabízí i možnost ubytování v apartmánech. Všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením aTV. Na vybraných pokojích možnostWiFi zdarma. Stravování: snídaně formou bufetu. Za poplatek možno dokoupit večeře či plnou penzi (česká kuchyně). Vybavenost:recepce,bar,restaurace,bowling,stolnífotbal,stolnítenis,kulečník,tenisovýkurt, hřiště pro míčové sporty, ruské kuželky, tělocvična, fitness centrum, půjčovna horských kol. Služby: krytý bazén, sauna, infra sauna, inhalace, kouzelná truhlice, solná jeskyně, manikúra, pedikúra,kosmetickéslužby,parníbox,whirlpool,dálerelaxační,masérskéakosmetickéslužby. Местоположение: горный отель в городе Маленовице находится на высоте 620 м над уровнем моря у подножья самой высокой горы Бескид – Лысой горы. Идеальное положение отеля предоставляет возможность для активного отдыха в любое время года – пешая и велотуристика, густая сеть велосипедных трасс, недалеко от отеля находятся несколько гольфовых полей – «Prosper Golf Resort Čeladná», поле для гольфа «Ostravice», поле для гольфа «Ropice Golf Cour- se» и Валашский гольф-клуб. Проживание: двухместные стандартные номера, с возможностью установки 2 дополнительных спальных мест в номере, номера LUX и LUX Plus, отель также предлагает проживание в апартаментах. В каждом номере имеется собственный санузел и телевизор. В некоторых номерах имеется бесплатный беспроводной интернет WiFi.. Питание: завтрак в форме буфета. За дополнительную оплату можно заказать ужин или полупансион (чешская кухня). Оснащение отеля: ресепшн, ресторан, бар, боулинг, настольный футбол, настольный теннис, бильярд, теннисный корт, площадка для игры с мячом, кегли, спортзал, фитнесс-зал, прокат велосипедов. Услуги: крытый бассейн, сауна, инфра-сауна, ингаляции, «чудесный сундук», солевая пещера, маникюр, педикюр, косметические процедуры, парная, джакузи, релаксационные, массажные и косметические процедуры. Malenovice strana 28 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru. Malenovice Podhorská obec Malenovice leží v bohatě členité krajině Beskyd s terénním převýšením 900 me- trů (od 425 m. n. m. v údolí Satiny u Nové Vsi až po vrchol Lysé hory v 1 323 m. n. m.). Převážná část území obce leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. V katastru obce se nachází významné chráněné přírodní útvary a krajinné prvky. Na Hradové a na Staškově jsou chalupy lidové archi- tektury. Маленовице Подгорный городок Маленовице распростирается у подножья Бескид на высоте 900 м (от 425 м над уровнем моря в долине Сатины у Новой Вси до вершины Лысой горы на высоте 1 323 м.). Большая часть города лежит в заповедной зоне Бескид. Прямо в черте города находится много природных достопримечательностей. На Градове и Страшкове сохранились избы с деталями народной архитектуры.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Ráztoka» Расположение: Трояновице – это живописный городок в самом сердце Бескид недалеко от города Френштат под Радгоштем. Отсюда в любое время года открываются самые потрясающие виды на горные вершины. Проживание: Вам наверняка понравятся уютные двухместные номера и апартаменты, где Вы можете отдохнуть и набраться сил. Номера оборудованы бесплатным беспроводным интернетом WiFi, собственным санузлом, спутниковым телевизором, мини-баром и телефоном. Питание: собственное. Возможность питания в ресторане отеля. Услуги: велнесс (сауна, солярий, джакузи, Rolletic, Balancer Pro, травяная парная, массаж, косметика), спортивные мероприятия (канатный центр «Tarza- nie», лыжная база на Пустевнах, прокат самокатов, верховая езда на лошадях, аквапарк, боулинг, велоспорт). Наряду с рестораном у отеля, имеется кафе на открытом воздухе. Рядом с отелем находится канатная дорога, которая поднимет Вас на вершину Пустевны, откуда, пешком можно подняться на Радгошть (к статуе Радегаста). Hotel Ráztoka Poloha: Trojanovice, malebné městečko poblíž Frenštátu pod Radhoštěm, se nachází v sa- mém srdci Beskyd. V každém ročním období se zde otevírají úchvatné pohledy na vrcholky hor, které vás vtáhnou do zasněných představ. Ubytování: útulně zařízené dvoulůžkové pokoje a apartmány slouží k načerpání sil a relaxaci, rozhodněsijezamilujete.SamozřejmostíjebezplatnéWiFi,vlastnísoc.zařízení,SATTV,minibar a telefon. Stravování: vlastní. Možnost stravování v hotelové restauraci. Služby: wellness (sauna, solárium, vířivka, Rolletic, Balancer Pro, bylinná parní lázeň, masáže, kosmetika), sportovní vyžití (lanové centrum Tarzanie, lyžařský areál na Pustevnách, půjčovna koloběžek, vyjížďka na koních, aquapark, bowling, cyklistika). Hotelová restaurace a venkovní posezení. Vedle hotelu se nachází lanovka, která vás vyveze na Pustevny, odkud si již můžete udělat příjemnou procházku na vrchol Radhošť (přes známou sochu Radegast). strana 29Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Trojanovice Trojanovice Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masivy Noříčí hory 1047 m. n. m., Radhoště 1129 m. n. m. a Velkého Javorníku 918 m.n.m. Byly původně pasekářskou obcí, kte- rou založil v roce 1748 olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (1698-1758). Obec má rozlohu 3583 ha, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. Трояновице Городок Трояновице лежит у подножья горного массива Норичи гора 1047 м, Радгошть 1129 м и Велки Яворник 918 м. Изначально это было лесное угодье, заложенное в 1748 г. оломоуцким епископом и кардиналом Фердинандом Юлиусом Троером (1698-1758). Общая площадь составляет 3583 га, лес покрывает две трети территории города.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Hotel Troyer Отель «Troyer» Poloha: hotel se nalézá jen několik kroků od nejstarší lanové dráhy v České republice, která vedenaPustevny.OblastseverníMoravyposkytuješirokémožnostisportovníhoaturistického vyžití a právě hotelTroyer poskytuje jedny z nejlepších podmínek pro lyžaře a zimní sporty. Ubytování: příjemné dvoulůžkové pokoje a apartmány s možností přistýlky jsou standard- ně vybaveny. Sprchový masážní box s parní kabinou, kosmetický balíček, přezůvky, župan, LCD-TV se satelitním příjmem, internetové připojení, telefon s přímou volbou, minibar, trezor. Stravování: snídaně formou švédských stolů. Služby: wellness (bazén, venkovní whirlpool, saunový komplex, relax a masáže), dále biliard, bowling, fitness centrum, laserová střelnice, NordicWalking, půjčovna čtyřkolek, kol a lyží. Расположение: отель находится всего в нескольких шагах от исторической канатной дороги, которая ведет на Пустевны. Область Северной Моравии предоставляет уникальную возможность для активного отдыха и туризма, в частности отель «Troyer» предоставляет все условия для любителей лыжных прогулок и зимних видов спорта. Проживание: уютные двухместные номера и апартаменты, с возможностью установки 2 дополнительных спальных мест в номере. Душевая кабинка с массажной панелью и парной, косметический набор, одноразовые тапочки и халат, LCD спутниковый телевизор, интернет, телефон, мини-бар, сейф. Питание: завтрак в виде шведского стола. Услуги: велнесс (бассейн, джакузи под открытым небом, сауна, релакс и массаж), бильярд, боулинг, фитнес-зал, лазерный тир, скандинавская ходьба, прокат квадроциклов, велосипедов и лыж. Trojanovice strana 30 cALL cENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Отель «Hukvaldy» Расположение: уютный семейный отель находится в центре городка Гуквальды. Доминантой города является крепость Гуквальды. Тихая область Моравско-Силезских Бескид и хорошая туристическая доступность – идеальное место для короткого отдыха. В отеле имеется 25 номеров с 54 спальными местами. Проживание: в каждом номере имеется собственный санузел и спутниковый телевизор. Клиенты могу выбрать проживание в двухместных номерах с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, или в семейном номере. Питание: завтрак формой буфета. За дополнительную оплату можно заказать ужин или полный пансион в ресторане отеля. В отеле имеется винный бар. Услуги: в отеле предоставляются платные услуги: бассейн, джакузи, инфра сауна или финская сауна, релаксационные, массажные и косметические процедуры. В отеле имеется концертный зал на 200 мест. Отель отлично подходит как для индивидуальных клиентов, так и для коллективов, для проведениясвадебныхторжеств,конференцийиливоркшопов.WiFiвключено в стоимость путевки. Hotel Hukvaldy Poloha: příjemný rodinný hotel se nachází v centru městečka Hukvaldy, jehož dominantou je stejnojmenný hrad. Klidné prostředí Moravskoslezských Beskyd v kombinaci se snadnou turis- tickou dostupností je ideálním místem pro strávení například prodlouženého víkendu. V hotelu se nachází 25 pokojů s celkovou kapacitou 54 lůžek. Ubytování: všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením a Sat-TV. Klienti si mohou zvolit ubytování ve dvoulůžkových pokojích s manželskou postelí či se dvěmi oddělenými lůžky nebo v rodinném pokoji. Stravování: snídaně formou bufetu. Součástí hotelu je restaurace, za poplatek možno dokou- pit večeře či plnou penzi, možnost posezení ve vinárně Bystrouška. Služby: za poplatek je hotelovým hostům k dispozici bazén, whirlpool, infra sauna a finská sauna, dále relaxační, masérské a kosmetické služby. Součástí hotelu je rovněž koncertní sál s kapacitou pro 200 osob. Hotel je vhodný pro individuální klienty, organizované kolektivy, je vyhledáván pro pořádání svateb, konferencí či workshopů.WiFi v ceně poukazu. strana 31Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.moraviahotel.cz Hukvaldy Hukvaldy Obec Hukvaldy leží v okrese Frýdek-Místek. Je to poslední čistě lašská obec na valašsko-lašském rozhraní. Krajina okolo Hukvald je předhůřím Beskyd a nejzápadnější částí Karpat. Na kopci nad obcí stojí hrad Hukvaldy - jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě. Byl založen Arnoldem z Hückeswagenu v první polovině 13. století na popud krále Přemysla Otakara I. (1197–1230). V budově místní školy se jako deváté z třinácti dětí narodil 3.7.1854 hudební skladatel Leoš Janá- ček (1854–1928). Ten se v posledním roce svého života o svém rodišti vyjádřil následovně:„Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by máslo krájel.“ Гуквальды Городок Гуквальды находится недалеко от города Фридек-Мистек. Это последний населенный пункт в Валашско-Лашском пограничье. Это предгорье Бескид и здесь начинаются Карпаты – самая западная часть Карпат. На холме над городом возвышается крепость Гуквальды. Крепость была основана в I пол. XIII в. Арнольдом из Гюккенсвагена по настоянию короля Отакара I (1197–1230). 03.07.1854 г. в здании местной школы родился композитор Леош Яначек. (1854–1928). Незадолго до смерти Яначек описал свой родной край следующими словами: «Прекрасный край, люди здесь тихие, у них такой мягкий диалект, как будто Вы режете масло».

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Poznejte svět z Ostravy www.airport-ostrava.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Symbol, kterým vyjadřujeme náš názor na kategorii ubytování a kvalitu poskytovaných služeb. Počtem lodiček jsme vyjádřili celkový dojem z jednotlivých zařízení, přičemž při našem hodnocení bereme v úvahu ná- sledující kritéria: kvalita ubytování a pestrost služeb, celková poloha, bohatost stravy, doplňkové služby. V ubytovacích zařízeních hotelového typu (pavilón, vilka, depan- dance, bungalov) při kategorizaci bereme v úvahu také služby centrálních budov a rekreačního areálu jako celku. Upozorňujeme, že toto naše hodnocení nemusí vždy odpovídat oficiální kategorii. Jedna lodička – takto označené kapacity jsou jedno- duché a standardního typu. Se stoupajícím počtem (max. 5) lodiček uvedených u jednotlivých kapacit stoupá úroveň poskytovaných služeb. www.MORAVIAHOTEL.cz Rezervujte 24 hodin denně na novém moderním portále Символ, которым мы выражаем свое мнение о категории отеля и качестве услуг. Количеством лодочек выражаем общее впечатление от отдельных отелей, при оценке необходимо учитывать следующие критерии: качество проживания и разнообразие услуг, расположение, разнообразие питания, дополнительные услуги. При оценке гостиниц (пансионов, вилл, депандансов, бунгало), необходимо одновременно учитывать услуги, которые предоставляются в основных зданиях этих отелей и релаксационных комплексов. Обращаем Ваше внимание, что наша система оценок может отличаться от официальной системы, используемой за рубежом. Одна лодочка означает, что проживание было простое, стандартное. Чем больше лодочек (максимальное количество - 5) у отдельных отелей, тем выше уровень предоставляемых услуг. NOVÝ INTERNETOVÝ PORTÁL Přizpůsobí se každému zařízení!

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/

Vážení příznivci cestování, vážení lázeňští hosté, dovoltemi,abychVástoutocestouconejsrdečnějipozvaldoMoravskoslezskéhokraje,kterýoplývánejenpřekrásnoupřírodou,ojedině- lými lázněmi, ale i dalšími zajímavými kulturními a turistickými památkami, které v jiných krajích nemají obdobu. V našem kraji se nacházejí významné lázně Darkov v Karviné a Sanatoria Klimkovice zaměřené především na léčbu oběhového a pohy- bového ústrojí, v nichž je využíváno mimořádných léčivých účinků jodobromové minerální vody, tzv. solanky. Pohádkově kouzelné jsou pak lázně Karlova Studánka, které jsou vhodné k léčbě dýchacích cest, neboť jsou zasazeny do horské oblasti Jeseníků. Ojedinělé jsou svou kompaktní dřevěnou architekturou, která je dokladem vysoké úrovně zdejšího lidového stavitelství. Moravskoslezský kraj čítá mnoho významných architektonických památek dokládajících historický vývoj této oblasti. Ať již jsou to hra- dy a zámky, církevní stavby, historická jádra měst a vesniček, skanzeny i lidová architektura pohorských oblastí. Rád bych upozornil například na hrady Sovinec, Hukvaldy, zámek Hradec nad Moravicí,„dřevěné“ městečko Štramberk nebo komplex stylových staveb na posvátné hoře Radhošť. Výjimečnéjsoutechnickéatraktivity,kteréjsoumnohdyvyužíványivsoučasnosti,atopředevšímkpořádáníkulturníchazábavnýchakcí nebo v rámci kongresové turistiky. Je to například areál Dolní oblasti Vítkovice nebo Důl Michal. Pozoruhodné jsou i vojenské památky slezsko-polského pohraničí, z nichž nejvýznamnější je pevnostní systém v Hlučíně-Darkovičkách. Aktivní sportovní vyžití poskytuje bohatá síť cyklostezek, řada golfových areálů, lyžařská střediska nebo lyžařské běžecké trasy. Koná se zde mnoho tradičních kulturních akcí jako je mezinárodní hudební festival„Colours of Ostrava“ nebo atletický mítink„Zlatá tretra“.V roce 2015 se zde bude konat MS v ledním hokeji. V neposlední řadě náš kraj nabízí skvělou regionální kuchyní a výborné pivo. S tím souvisí také řada pivních lázní a wellness zařízení, kde si po prohlídce všech pamětihodností a zajímavostí lze báječně odpočinout. Nebo můžete vyrazit za zábavou do Stodolní ulice, v níž se nachází desítky barů, restaurací a klubů. ČekajíVás zde příjemně strávené chvíle a řada přívětivých lidí. To vše je náš kraj – kraj plný zážitků a možností, do něhož jste zváni s otevřenou náručí. Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje Slovo na závěr Уважаемые любители путешествий! Уважаемые гости курортов! Я имею честь, воспользовавшись оказией, сердечно пригласить Вас в Моравско-Силезский край, который славится не только прекрасной природой, уникальными курортами, но и другими интересными памятниками культуры и туристическими достопримечательностями, не имеющими аналогов в других регионах. В нашем крае находится известный курорт Дарков в городе Карвина и санаторно-курортный комплекс Климковице, которые специализируются в первую очередь по лечению сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Для лечения используется мощныйцелебныйэффектйодобромнойминеральнойводы,такназываемойрапы.ЛечениенакурортеКарловаСтуданка,напоминающем сказочный городок, показано при заболеваниях дыхательных путей. Курорт находится в высокогорной области, в горном массиве Есеники. Курорт уникален также благодаря компактной деревянной архитектуре, которая свидетельствует о высоком профессионализме местных умельцев. В Моравско-Силезском крае много выдающихся памятников архитектуры, по которым хорошо отслеживается историческое развитие региона. К ним относятся старинные крепости и замки, церковные строения, исторические ядра городов и деревушек, музеи под открытым небом и народная архитектура предгорных областей. Мне бы хотелось обратить Ваше внимание на укрепленные замки Совинец, Гуквальды, на замок Градец-на-Моравице, «деревянный» городок Штрамберк и комплекс стильных строений на вершине священной горы Радгошть. Уникальны и технические достопримечательности края, которые часто используются и сегодня. Например, для проведения культурных и развлекательных мероприятий или в рамках конгресс-туризма. К таким достопримечательностям относятся комплекс Нижней области района Витковице или шахта «Михал». Заслуживают внимания и военные памятники силезско-польского пограничья, самый известный из которых – система укреплений в городе Глучин-Дарковички. Для активных занятий спортом можно воспользоваться широкой сетью велотрасс, рядом площадок для игры в гольф, горнолыжными центрами или маршрутами для беговой лыжни. В крае проводится много традиционных культурных мероприятий, таких как, например, музыкальный фестиваль «Colours of Ostrava» или легкоатлетический митинг «Zlatá tretra» /Золотая шиповка/. В 2015 году здесь будет проходить чемпионат мира по хоккею на льду. Не в последнюю очередь наш край предлагает замечательную региональную кухню и отличное пиво. С этим также связаны ставшие популярными пивные ванны и велнесс-центры, в которых можно замечательно отдохнуть после экскурсий по достопримечательностям и другим интересным местам. Или можно хорошо «потусить» на улице Стодольни, где находятся десятки баров, ресторанов и клубов. Здесь Вас ожидают приятные минуты и много приятных встреч с симпатичными, приветливыми людьми. Все это и есть наш край – край, полный впечатлений и возможностей, посетить который мы Вас от всей души приглашаем! Иван Страхонь заместитель гетмана края www.moraviahotel.cz Ivan Strachoň náměstek hejtmana kraje

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-wellness-2013-preklad-small/
Педикюр и его значение

Педикюр и его значение

Педикюр и его значение

Педикюр и его значение

Педикюр и его значение

Похожие новости: